Share:

Nieuws

Kick Off ‘Refit Alliantie’ voor verduurzaming binnenvaart

Op 17 mei vond in de Duurzaamheidsfabriek de kick-off plaats van het eerste project (Project ZERO) van de Refit Alliantie. De Refit Alliantie is een breed samenwerkingsverband, gericht op grootschalige en betaalbare verduurzaming van de binnenvaart. Tijdens de Kick-Off bijeenkomst gaven alle aanwezige partners aan nut en noodzaak in te zien om samen te werken en kennis te delen, om zo concrete stappen te zetten binnen de verduurzamingsopgave.

Open innovatieaanpak
Het open innovatieproject ‘Refit Alliantie Duurzame Binnenvaart’ start met zeventien partners in de beginfase. Daaronder zijn grote namen als Damen, Danfoss, Pon Power en de Koninklijke van der Wees Group, maar ook kleinere bedrijven zoals Edorado en Imbarcazione Barone en het Hydro Motionteam van de TU Delft. De partners zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid binnen de Smart Delta Drechtsteden en brengen ieder hun eigen specialisme en expertise in. Daarbij is het de bedoeling dat de alliantie groeit en er zich de komende meer partners aansluiten bij het project, waarin wordt gewerkt volgens een open innovatie aanpak. Hierdoor kunnen de betrokken stakeholders profiteren van gedeelde kennis, subsidiemogelijkheden en innovatiekracht. Bovendien maakt deze aanpak het mogelijk de noodzakelijke transitie in de sector te versnellen.

Neutraal advies en standaardisatie
Technologisch gezien gaan de ontwikkelingen op het gebied van duurzamere energiesystemen voor de binnenvaart snel; denk aan LNG, waterstof en batterijtechnologie. Maar met alle ontwikkelingen die er spelen, is het voor binnenvaartschippers namelijk lastig te bepalen op welk paard ze moeten wedden. De investeringen in nieuwe, duurzamere oplossingen zijn vaak niet mis. En wie zegt je of er over een paar jaar niet nóg betere oplossingen zijn. Daarom wil de Refit Alliantie vooral inzetten op ‘neutraal advies’ en standaardisatie. Als leveranciers allemaal dezelfde uitgangspunten kiezen, bijvoorbeeld waar het gaat om het soort stekkers, het voltage, het soort spanning en veiligheidseisen, dan wordt het veel makkelijker voor de binnenvaartschippers. Maar ook voor de bedrijven zelf. Want zo worden de ontwikkelkosten lager, en gaan de ontwikkelingen sneller.

Toekomstige generatie ook aan boord
De dynamiek op de kick-off bijeenkomst was veelbelovend. De partners zijn enthousiast en leergierig en komen met initiatieven die ook een nieuwe generatie aanspreken. En dat is essentieel. De studenten van nu moeten straks het stokje overnemen en daarvoor is het belangrijk dat ze snappen waarom het nodig is en wat er allemaal bij komt kijken. De betrokkenheid van het beroepsonderwijs, en LLO-trajecten specifiek gericht op de bouw en ombouw van zero-emissie binnenvaartschepen in de regio Drechtsteden, vormt daarom ook een belangrijke pijler binnen project ZERO. 

Lees hier ook een interessant interview met Teus van Beek van Wartsila, een van de initiatiefnemers van de Refit Alliantie, in het Lifestyle Dordrecht magazine.

Meer informatie
Wil je meer weten of deelnemen aan de Refit Alliantie, neem dan contact op met Pieter Boersma op info@refitalliantiebinnenvaart.nl. Of kijk op www.refitalliantiebinnenvaart.nl

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry