Share:

Innovatieprojecten

Learner Centered Advanced Manufacturing Platform (LCAMP)

Bedrijven in de maakindustrie maken steeds meer gebruik van innovatieve technologie om hun producten of processen te verbeteren. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt om concurrerend te blijven. In de praktijk is dat verre van eenvoudig. De ontwikkelingen gaan snel: hoe blijf je bij? Op welke ontwikkelingen zet je wel in en op welke niet? Hoe voegen ze écht waarde toe voor je bedrijf en, misschien nog wel de belangrijkste: hoe krijg je de mensen mee. Hoe zorg je dat zittende medewerkers, maar ook de nieuwe generatie professionals nieuwe technologie omarmt?

Platform voor samenwerking, kennisuitwisseling en ontwikkeling
Deze problematiek speelt niet alleen in Nederland en raakt ook niet alleen de bedrijven. Het beroepsonderwijs en overheden hebben hier nadrukkelijk ook een rol in. In het Europese project LCAMP komen deze partijen daarom samen om te werken aan een platform voor samenwerking, kennisuitwisseling en ontwikkeling.

Bekijk de website van LCAMP

Kenniskloof verkleinen
LCAMP heeft de ambitie om hét Europese referentieplatform te worden voor het opbouwen en uitwisselen van kennis, samenwerking en het bieden van services aan maakbedrijven en instellingen voor beroepsonderwijs die opleiden voor deze sector (Advanced Manufacturing/Industrie 4.0). Het platform moet helpen de ‘kenniskloof’ te verkleinen en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te intensiveren. Het Da Vinci College doet mee aan LCAM vanuit de Duurzaamheidsfabriek, die als ‘hybride leeromgeving’ al ruim ervaring heeft met de structurele verbinding tussen leren, werken en innoveren.

Strategische doelstellingen

 • Een ‘observatorium’ voor skills en banen
  Het observatorium brengt informatie bij een van verschillende bestaande Advanced Manufacturing-(gegevens)platforms. Het platform filtert en analyseert de relevante informatie en levert zo hoogwaardige gegevens en content aan belanghebbenden in het beroepsonderwijs, bedrijfsleven en (regionale) overheden.
 • Een open innovatie community
  De Open Innovatie Community biedt ruimte voor toegepaste onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, primair tussen het beroepsonderwijs en MKB-bedrijven in de Advanced Manufacturing.
 • Vraaggestuurde trainingen
  Het platform lanceert nieuwe en geactualiseerde microcredentials (certificaten), onderwijsprogramma’s en een zet hiervoor ook een database op. Daarnaast worden binnen LCAMP tools ontwikkeld voor het beoordelen van skills en voor geïntegreerde leertrajecten in het kader van Leven lang Ontwikkelen.
 • Learning factories
  In het EXAM 4.0-project waaraan Da Vinci en de Duurzaamheidsfabriek de afgelopen twee jaar deelnamen, werd onder meer gewerkt aan een netwerk van Learning Factories: hybride leeromgevingen, zoals de Duurzaamheidsfabriek, specifiek gericht op de Advanced Manufacturing sector. In het project werd op basis van best practices een blauwdruk gemaakt voor deze ‘Leerfabrieken’. In LCAMP wordt doorgebouwd op die ontwikkeling, onder meer in een 4-daags intensief trainingsevenement over specifieke QA-technieken en -methodologieën. De face-to-face training zal intensief gebruik maken van simulatietechnieken om een industriële omgeving te modelleren.
 • Aansluiting MKB – beroepsonderwijs
  LCAMP bouwt ook voort op het Europese project ADMA (Advanced Manufacturing Support for SME) om de mkb-bedrijven versneld mee te nemen in de digitale transitie, door een veel sterkere koppeling te maken tussen de werkgevers en het beroepsonderwijs.

Het project
Het project LCAMP bestaat uit maar liefst 20 partners uit negen Europese landen én een uit Canada. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en wordt geleid door het Baskische TKNIKA. Het heeft een looptijd van vier jaar (2022-2026).

Partners

 • TKNIKA en Miguel Altuna
 • Ministerie van Onderwijs Baskenland
 • AFM 
 • DHBW 
 • Forcam 
 • CMG 
 • Mecanic Vallee 
 • Da Vinci College  / Duurzaamheidsfabriek
 • KIC 
 • MADE 
 • AFIL 
 • Earlall 
 • Kpdone 
 • Gebkim VET
 • Gebkim OIZ 
 • CNG 
 • Simumatik 
 • TSCMB
 • Skupnost Vsš 
 • Camosun College

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry