Share:

Projecten

Data Value Drechtsteden

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht heeft met een aantal MKB, die in het Field lab Smart Industry samenwerken, het project Data Value Dordrecht (DVD) gestart met ondersteuning vanuit Kansen voor West 3, Doorontwikkeling Field lab 2.0. Artificial Intelligence en Data Value zijn de nieuwe trends in de digitale transitie. Voor veel ondernemers zijn dit nog container begrippen. Data Value Drechtsteden (DVD) is een innovatieproject van de Duurzaamheidsfabriek en Werkgevers Drechtsteden waarin MKB-bedrijven uitgenodigd worden op zoek te gaan naar de waarde van gegevens binnen en buiten hun bedrijf. Naast de digitalisering van hardware worden ook de onderliggende processen steeds meer bepaald door algoritmes die gebruik maken van grote hoeveelheden gegevens. Big Data, Machine Learning, Internet of Things, Artificial Intelligence en Blockchain het zijn nieuwe technologieën waar ondernemers mee om moeten leren gaan en die disruptief kunnen zijn voor bedrijven. Wat nu nog op de traditionele wijze gebeurt, kan binnenkort door een digitalisering zijn overgenomen. Ondernemers weten veel van klanten en toeleveranciers en zijn data een verborgen schat voor innovatie en transformatie. Meten is dus niet langer alleen weten maar heeft veel waarde. Ondernemers moeten dus hun kennis en kunde leren vernieuwen.

Het project kan worden samengevat in de volgende ketenaanpak: interesseren, motiveren, innoveren, leren, valideren, presteren. In het project wordt actief samengewerkt met het regionaal georganiseerde bedrijfsleven via de vereniging Werkgevers Drechtsteden. Werkgevers Drechtsteden stuurt nadrukkelijk het verbinden en enthousiasmeren van partijen om tot vernieuwing te komen. Dit partnerschap borgt dat de doorontwikkeling vraag gestuurd zal plaatsvinden. De Duurzaamheidsfabriek is een erkend en functionerend fieldlab Smart Industry, een open innovatie-omgeving voor (MKB) bedrijven uit de Drechtsteden waar tegelijkertijd op een vernieuwende manier (techniek) onderwijs wordt gegeven. Waar de meeste fieldlabs zich toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe innovaties, richt de Duurzaamheidsfabriek zich op de toepassing van nieuwe technologieën en innovaties gekoppeld aan het ‘leven lang ontwikkelen’ van de mensen die in de beroepspraktijk ermee moeten werken. Daarmee wordt tegelijkertijd de brede toepassing en verdere verspreiding van innovaties binnen het MKB in de maakindustrie aangemoedigd. Het project bestaat uit vier samenhangende werkpakketten:

  1. Uitbreiding van de test apparatuur binnen de Duurzaamheidsfabriek en het glasvezelnetwerk, gericht op het openstellen van een Data Value Center (data readiness, cyber security, data delen, cloud) voor MKB.  
  2. Het versterken van de organisatie met name gericht op het aantrekken en begeleiden van nieuwe MKB, ook buiten de maakindustrie, om deze ontwikkelingsmogelijkheden te bieden om Big Data en digitalisering een plaats te geven in hun strategie.
  3. Het aanbieden van een gericht training- en opleidingsprogramma voor huidige en toekomstige werknemers. Hierbij zal worden samengewerkt met DaVinci College en o.a. Dordrecht Academy.
  4. Het uitvoeren van drie projecten om het doorontwikkelingsproject te valideren. Deze validatieprojecten zijn gerelateerd aan de procesindustrie, reeds aanwezig en betrokken bij het Smart Industry Fieldlab, nieuwe toepassingen in de maritieme sector, en in de AI zelf wat betreft data analytics.

De Duurzaamheidsfabriek is penvoerder en projectmanager. De projectbegroting bedraagt ruim € 1,5 mln. waarvan 50% subsidie en 50% eigen bijdragen van de partners. De looptijd bedraagt 36 maanden (3 jaar), startdatum 1 juni 2022. Het project past in alle relevante beleidskaders op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, zoals Digital Europe Program, European Digital Innovation Hubs (DIGITALZH), Groei agenda Zuid-Holland, Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022, Digitaliseringsagenda Zuid-Holland, Groei agenda Drechtsteden 2030.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry