Share:

Projecten

EXAM 4.0

De technologische ontwikkelingen in de (maak)industrie gaan heel snel. Om de banen van nu en morgen te kunnen invullen, is het belangrijk dat het beroepsonderwijs mee gaat in die ontwikkelingen. Het Europese project Is erop gericht om de dialoog aan te gaan tussen onderwijs en werkveld om een gedeeld beeld te krijgen van waar het naartoe gaat met de maakindustrie, wat dat betekent voor de toekomstige (vraag naar) skills en competenties. Naast onderzoek wordt er met de vijf instellingen voor beroepsonderwijs gewerkt aan een soort ‘blauwdruk’ voor een ideale omgeving voor het beroepsonderwijs in opkomende technologieën en een online platform waarop kennis kan worden gedeeld, maar ook bijvoorbeeld (afstudeer)opdrachten, stages en projecten. Het project loopt tot eind 2021.

Platforms of VET Excellence

EXAM 4.0 is een van de vijf ‘Platforms of VET Excellence’ die in 2019 subsidie hebben ontvangen uit het Erasmus+ programma. Vanuit dit programma ondersteunt de Europese Commissie internationale samenwerking tussen Centers of Vocational Excellence (CoVE). CoVE’s brengen een breed scala van lokale, regionale en nationale partners uit verschillende landen bij elkaar om samen ‘skills ecosystemen’ te ontwikkelen die bijdragen aan regionale ontwikkeling en innovatie.

> Meer informatie

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry