Share:

Nieuws

5G IoT Fieldlab: onderzoek naar toepassingen in de regio

Een enthousiaste groep studenten van diverse hbo-opleidingen deed afgelopen half jaar onderzoek naar de toepassingen van 5G. In een Fieldlab van Career Boost onderzochten zij in de Duurzaamheidsfabriek de toepassingen van 5G bij bedrijven. Daarbij zoomden zij specifiek in op het toepassingsgebied ‘autonoom varen’.

5G in de regio
Het mobiele netwerk van de 5e generatie – kortweg 5G – is op hooflijnen vergelijkbaar met 4G, maar is betrouwbaarder en stabieler. Voor consumenten biedt 5G vooral voordeel bij het sneller kunnen streamen video, maar voor bedrijven gaan de voordelen veel verder. Er is veel mogelijk met 5G in het bedrijfsleven, omdat je met 5G grote hoeveelheden data stabiel kunt versturen. Denk aan een continue draadloze verbinding met machines in een fabriek; of een toepassing in de gezondheidszorg waarbij artsen hun patiënten op afstand kunnen monitoren via hun smartphone.

Tegelijk veroorzaakt onbekendheid met 5G ook voor weerstand. Om bedrijven te helpen bij het creëren van waarde met 5G is het daarom belangrijk kennis te delen. Het onderzoek van de studenten over mogelijk interessante toepassingen van 5G in de Drechtsteden, richtte zich daarom op drie vragen: Hoe zien de toepassingen van 5G er uit? Voor wie in onze regio zou dit interessant zijn? En hoe en wat moeten we aan deze doelgroepen communiceren over 5G?

Drie plannen van aanpak
In het 5G ioT Fieldlab van Career Boost (onderdeel van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden) hebben de studenten drie plannen van aanpak gepresenteerd:

  • Een marktverkenning onder het regionale bedrijfsleven voor de mogelijke belangstelling voor 5G IoT toepassingen, die mede de basis vormt voor het fysieke 5G IoT Fieldlab dat wordt ontwikkeld in de Duurzaamheidsfabriek.
  • Een haalbaarheidsstudie over inzet van 5G voor autonoom varen;
  • Een communicatieplan voor 5G met gebruikmaking van gepaste social media;

5G IoT Fieldlab in de Duurzaamheidsfabriek
Met de komst van het fysieke 5G IoT Fieldlab krijgt de Duurzaamheidsfabriek er een ‘digitale dimensie’ bij. In dit fieldlab – dat een koppeling heeft met het mobiele datacenter op het dak van de fabriek – kunnen bedrijven, start ups en studenten experimenteren en innoveren met 5G en andere nieuwe technologie, zoals het Internet of Things, big data en kunstmatige intelligentie. Het doel is om bedrijven kansen te bieden nieuwe technologie in te zetten en tegelijkertijd ook het onderwijs (mbo en hbo) mee te nemen in de ontwikkelingen. Het Da Vinci college zal hier lesprogramma’s voor ontwikkelen. Het 5G IoT Fieldlab is een initiatief van Digital Mainport Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek vanuit de ambitie om de Smart Campus Leerpark nóg ’smarter’ te maken.

Career Boost Fieldlabs
Career Boost organiseerde het afgelopen jaar diverse Fieldlabs, waarin studenten vanuit diverse hbo-opleidingen van verschillende hogescholen werken aan een projectopdracht uit de praktijk. In dit Fieldlab werkten bijvoorbeeld studenten samen van de opleidingen communicatie en technische bedrijfskunde van Avans Hogeschool en een afstudeerder Commerciële Economie van Hogeschool Rotterdam. In september 2022 gaat het onderzoek naar 5G toepassingen verder met nieuwe groepen hbo-studenten. Daarnaast starten er in september nog meer projecten waarmee Career Boost innovatie en nieuwe samenwerkingen in de Drechtsteden wil aanjagen.

Meer weten?
Heb je interessante ideeën of toepassingsmogelijkheden voor het 5G IoT Lab? Of wil je er meer over weten? Neem dan contact op met Daan Wortel via dwortel@duurzaamheidsfabriek.nl of met Max Remerie, Business Developer Digital Mainport, via max@dealdrechtcities.nl of 06-21203587.

Voor informatie over Career Boost: info@hogeronderwijsdrechtsteden.nl

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry