Share:

Nieuws

Werkbezoek Europarlementariër Tom Berendsen

Op vrijdag 15 december bracht Europarlementariër Tom Berendsen een werkbezoek aan de Smart delta Drechtsteden. Hij werd ontvangen in de Duurzaamheidsfabriek door een afvaardiging onderwijs, bedrijfsleven en de zeven Drechtsteden-gemeenten. Zij vroegen Europese aandacht voor de uitdagingen van de regio op het gebied van industriebeleid, human capital en goederenvervoer.

Toekomstbestendige regio
André Flach, vice-voorzitter van Smart Delta Drechtsteden, leidde het werkbezoek in door te vertellen dat de Drechtsteden-regio in de afgelopen jaren een inhaalslag heeft gemaakt om de regio toekomstbestendig te maken en de brede welvaart te verbeteren. De krachten worden hier gebundeld onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden en ingezet op thema’s als energietransitie, slimme technologie, onderwijs en goede bereikbaarheid.

Industriebeleid
Samen met de maakindustrie en maritieme en logistieke bedrijven zet de regio in op innovatie, digitalisering en verduurzaming. Om daarin succesvol te zijn, rekent de regio op Europees industriebeleid dat kansen biedt om deze ambities te ondersteunen. Bedrijven als Boskalis, Fokker, Krone en Damen Shipyards, vormen de motor voor toegepaste innovatie op het gebied van duurzame energie en (water)veiligheid voor ons land en daarbuiten. De regio heeft daarom behoefte aan steun, onder andere door goede wet- en regelgeving bij Europese aanbestedingen om onze werkgelegenheid te beschermen en specialistische kennis en hoogwaardige technologie te behouden. Tom Berendsen erkende dit: “De Nederlandse kennis en kunde is voor deze ontwikkelingen zeer belangrijk. Hiermee neemt Nederland positie in binnen Europa. Een eerlijk speelveld is hierbij inderdaad een randvoorwaarde.”

Innovatief opleiden voor menselijk kapitaal
Directeur Daan Wortel en Henrik Stevens (Da Vinci College) leidden de Europarlementariër rond door de Duurzaamheidsfabriek en spraken met hem over de regionale human capital agenda. De Drechtsteden-regio slaagt er steeds beter in om zich te laten gelden als broedplaats van talent in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Innovatieve onderwijsvormen, die nadrukkelijk worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven brengen leren, werken en innoveren bij elkaar. Omdat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de energietransitie en digitalisering zich niet tot landsgrenzen beperken, neemt het onderwijs ook deel in Europese projecten, zoals LCAMP dat zich richt op de maakindustrie. Mooie initiatieven, die volgens de aanwezigen meer navolging verdienen.

Spotlights on Talent
Aan het eind van het programma ontving Tom Berendsen het manifest ‘Spotlights on Talent’ met daarin een oproep de regionale human capital agenda hoog op de agenda te zetten. Tom Berendsen: “Ik zie de campus van Smart Delta Drechtsteden als een voorbeeld van hoe wij het Europese industriebeleid vanuit Nederland en deze regio kunnen versterken. Ik zie graag praktijkvoorbeelden om Den Haag en Brussel te overtuigen hoe we de arbeidsmarkt toekomstbestendig verder kunnen ontwikkelen.”

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry