Share:

Nieuws

Vitaal Leiderschap / Specialistenopleiding Technisch Leidinggevende

Juist in deze tijd is het voor bedrijven kritiek om goed personeel aan te trekken en binnen te houden. Vitaal leiderschap kan daar in belangrijke mate aan bijdragen. Het TechnoHub-programma wijdde op 28 juni een workshop aan het thema, waarin ook aandacht was voor de nieuwe specialistenopleiding Technisch Leidinggevende van het Da Vinci College.

Binden en boeien van mensen
In tijden van personeelsschaarste zijn het de bedrijven met een sterk werkgeversmerk die de juiste medewerkers aan zich weten te binden. Onderzoek toont keer op keer aan dat eenduidig, vitaal leiderschap daarvoor van essentieel belang is. In de workshop Vitaal leiderschap van 28 juni nam spreker Ludwig Antonissen de deelnemers mee in het ‘Hele Brein Denken’ als basis voor leiderschap in vitaliteit en energie. Hij leert ons hoe we verandering kunnen versnellen, door opgaven vanuit verschillende perspectieven te belichten. Je krijgt dan niet alleen een vollediger beeld, maar ook een meer gedragen oplossing, omdat verschillende type denkers zich gehoord voelen en vertegenwoordigd zien in het resultaat. Bovendien brengt het ‘Hele Brein Denken’ leidinggevenden en medewerkers dichter bij hun ware talent en energiegevers.

Opleiding Technisch Leidinggevende
De rol van leiderschap bij verandering is cruciaal, het loont daarom om te investeren in (potentiële) leidinggevenden binnen je organisatie. Speciaal voor technisch specialisten met een leidinggevende positie is er daarom nu een complete en praktische parttime studie ‘Technisch Leidinggevende’ op mbo-niveau 4. Deze eenjarige opleiding is geschikt voor ambitieuze medewerkers werkzaam in de technische sector zoals de bouw, mobiliteit, metaal, IT, installatie of elektrotechniek die een vervolgstap willen maken in hun loopbaan. Deelnemers krijgen één dag per week les op een externe leslocatie. De groepsgrootte is compact met maximaal 15 personen afkomstig uit verschillende technische branches. Voor de opleiding die start in september zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Lees hier de folder.

Opleidingen op maat
Als ROC biedt het Da Vinci College opleidingen op alle mbo-niveaus aan. Daarbij richt het zich ook steeds meer op de specifieke opleidingsvragen vanuit de markt, bijvoorbeeld op het gebied van job-crafting en het binden en boeien van medewerkers. Ook voor jouw organisatie kan Da Vinci praktijkgerichte (kortdurende) lesprogramma’s ontwikkelen, zowel op vakinhoudelijke competenties als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Neem voor meer informatie contact op met François Plaisier, Accountmanager Leven Lang Ontwikkelen van de sector Techniek & Media van da Vinci College via fplaisier@davinci.nl

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry