Share:

Nieuws

Virtual Engineering in de Drechtsteden: VIREN

De maritieme maakindustrie is cruciaal voor de regio Drechtsteden. De hele sector staat voor de uitdaging om competitief te blijven ten opzichte van wereldwijde concurrenten.  Veel bedrijven zijn daarom bezig met systeeminnovatie. Dat kan alleen slagen als ontwerp en realisatie in onderling verband worden aangepakt. Virtual Engineering kan daarbij helpen. In het project VIREN ontwikkelt de Duurzaamheidsfabriek samen met verschillende partners een demonstratie-opstelling waarmee regionale bedrijven zelf het potentieel kunnen ervaren van simulated engineering en production.

Jachten en maritiem gerelateerde (scheeps)onderdelen, zoals bijvoorbeeld aanmeerplaatsen en bunkerstations, zijn complex om te ontwikkelen. Dat is het gevolg van vaak relatief lange doorlooptijden, een foutgevoelig sequentieel proces van ontwerp naar realisatie, specifieke (klant)requirements en het gebruik van 2D-tekenpakketten. Bij Virtual Engineering wordt op basis van data een (3D-)model gemaakt waarin via simulatie een groot aantal verschillende omgevingsvariabelen kunnen worden aangepast. Hiermee krijg je een heel toegankelijk beeld van de mogelijkheden (flexibel ontwerpproces) en direct zicht op de impact van wijzigingen op het realisatieproces (personeel, logistiek, planning, etc).

Het doel van het VIREN-project, dat gefinancierd wordt door SMITZH en uitgevoerd met partners VIRTEK, TRANS-X, Pentacon en DEAL!, is om een toolbox samen te stellen van digitale ontwerpmiddelen. Met deze toolbox kunnen we maakbedrijven concreet helpen bij hun systeeminnovaties. Daarnaast kan de demonstratie-opstelling ook werkenden en studenten kennis laten maken met de toekomstige vorm van ontwikkelen en realiseren in de maritieme sector. Om de opstelling zo realistisch mogelijk te maken, is het de ambitie om de opstelling te laten aansluiten op systemen van de professionele leveranciers in de maritieme sector (qua data en informatiesystemen). Voor de enigineering wordt gewerkt met SIEMENS NX en voor de virtualisatie omgeving met Unity.

Heb je interesse in dit project en wil je meer weten? Neem dan contact op met Daan Wortel.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry