Share:

Nieuws

Virtual Engineering in de Drechtsteden: VIREN 2

De maakindustrie is cruciaal voor de regio Drechtsteden. De hele sector staat voor de uitdaging om competitief te blijven ten opzichte van wereldwijde concurrenten. Veel bedrijven zijn daarom bezig met systeeminnovatie. Dat kan alleen slagen als ontwerp en realisatie in onderling verband worden aangepakt. Virtual Engineering (VIREN) kan daarbij helpen. In het project VIREN ontwikkelt de Duurzaamheidsfabriek samen met verschillende partners een demonstratie-opstelling waarmee je als bedrijf zelf het potentieel kan ervaren van simulated engineering en production.

Zicht op de impact van wijzigingen
Het idee achter VIREN is dat veel objecten sneller en meer klantspecifiek kunnen worden ontwikkeld, geëngineerd en geproduceerd. Dat willen de projectpartners aantonen aan de hand van een showcase waarin zij een brug produceren. Dat is tegenwoordig nog steeds een proces met relatief lange doorlooptijden; een foutgevoelig sequentieel proces van ontwerp naar realisatie, met specifieke (klant)requirements en het gebruik van 2D-tekenpakketten waarin voor elke klant het proces opnieuw wordt doorlopen. Bij Virtual Engineering wordt op basis van data een (3D-)model gemaakt waarin via simulatie een groot aantal verschillende variabelen kunnen worden aangepast. Hiermee krijg je een heel toegankelijk beeld van de mogelijkheden (flexibel ontwerpproces) en direct zicht op de impact van wijzigingen op het productieproces.

Toolbox van digitale ontwerpmiddelen
Het doel van het VIREN-project, dat gefinancierd wordt door SMITZH en uitgevoerd met partners SPARCBridge, TRANS-X, MDIM en DEAL!, is om een toolbox (‘configurator’) samen te stellen van digitale ontwerpmiddelen. Met deze toolbox kunnen we maakbedrijven concreet helpen bij hun systeeminnovaties waaronder het automatisch laten produceren. Daarnaast kan de demonstratie-opstelling ook werkenden en studenten kennis laten maken met de toekomstige vorm van ontwikkelen en realiseren in de maakindustrie, de kracht van simuleren en 3D printen. Om de opstelling zo realistisch mogelijk te maken, is het de ambitie om de opstelling te laten aansluiten op productiesystemen van de professionele leveranciers in de Duurzaamheidsfabriek en bij SPARCBridge (www.sparcbridge.com). Voor de engineering wordt gewerkt met Inventor en voor de virtualisatie omgeving met Unity.

Heb je interesse in dit project en wil je meer weten? Neem dan contact op met Daan Wortel. dwortel@duurzaamheidsfabriek.nl

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry