Share:

Nieuws

Versneld FORTH-innovatietraject voor maakbedrijven

Veel bedrijven hebben een gedegen visie op innovatie. Daarbij kan het gaan om verduurzaming, efficiency, kwaliteitsverbetering of zelfs disruptieve vernieuwing. Maar vaak ontbreekt het aan tijd of resources of weten ze gewoon niet hoe of waar ze moet starten. Herkenbaar? Dan is 2022 het jaar om daar verandering in te brengen! Kom naar de Duurzaamheidsfabriek voor een werksessie waarin je de innovatieopdracht voor je bedrijf concreet maakt aan de hand van de FORTH-innovation methode.

Kansrichtingen en concrete innovatieopdracht
Aan het traject neem je deel met drie mensen uit verschillende disciplines van het bedrijf. De innovatieadviseurs van Innovias gaan met jullie aan de slag aan de hand van de succesvolle FORTH-innovation methode. Na de werksessie(s) is de innovatieopdracht voor je bedrijf geformuleerd en zijn de belangrijkste kansrichtingen voor innovatie in beeld. Hiermee ben je gestart met innoveren! Daarnaast zorgen we voor de nodige opvolging en coaching.

Gratis voor maakbedrijven met kennisvoucher van SMITZH
Met de kennis-vouchers van SMITZH, het fieldlab-programma van Zuid-Holland, kunnen we de het versnelde traject in de periode januari-april gratis aanbieden aan vijf bedrijven die een uitdaging hebben op het gebied van de toepassing of vernieuwing van digitaliseringsopties. Bij voorkeur houden we de sessies natuurlijk fysiek in de Duurzaamheidsfabriek, maar mocht dat nodig zijn, dan kunnen we ook online of hybride met elkaar aan het werk.

Aanmelden of meer informatie? Stuur een mail naar Daan Wortel.

 

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry