Vakopleiding Superjacht Cascobouw

Share:

Nieuws

Consortium voor gezamenlijke Vakopleiding Superjacht Cascobouw

Op 15 februari is in de Duurzaamheidsfabriek een belangrijke stap gezet in het veiligstellen van de continuïteit van de Nederlandse superjachtsector en het versterken van de concurrentiepositie van de regionale maritieme cluster. Een consortium van toonaangevende superjachtbouwers, marktpartijen, opleidingen en de Economic Development Board Drechtsteden tekende een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van de Vakopleiding Superjacht Cascobouw.

Mercury Yacht Construction (onderdeel van Oceanco), Scheepswerf Slob (onderdeel van De Vries/Feadship), Zwijnenburg, Metalent, de Duurzaamheidsfabriek en de Economic Board Zuid Drechtsteden zetten hiermee de schouders onder het aantrekken en opleiden van voldoende vakkundig opgeleid personeel. Dit is nodig voor het waarborgen van de toekomstbestendigheid en innovatiekracht van de wereldwijd gerenommeerde superjachtsector.

Werken, opleiden en innoveren
De opleiding op mbo-niveau start september dit jaar. Het curriculum bestaat uit een praktijkgerichte combinatie van leren en werken en is speciaal toegespitst op de verschillende disciplines binnen de cascobouw voor de superjachtsector. Het leerblok bestaat uit twee lesdagen per week in combinatie met een driedaagse werkweek bij een van de aangesloten bedrijven.

Een van de wekelijkse lesdagen bestaat uit een schooldag met theorie die aansluit bij de (superjacht)praktijk. De tweede dag vindt plaats in een centrale praktijkomgeving waar leerlingen zich de juiste basisvaardigheden op het gebied van cascobouw eigen maken en kunnen oefenen. Deze insteek en werkwijze waarborgen een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de werkpraktijk in de sector.

Toekomstgericht
Het samenwerkingsverband zal zich in de eerste instantie richten op het doordacht opzetten en duurzaam realiseren van de vakopleiding voor cascobouw. Daarna gaan de partners de potentie van een volwaardige ‘Superyacht Builders Academy’ onderzoeken gericht op andere vakgebieden in de superjachtbouw van mbo- tot en met hbo-niveau.

Roadmap Superyacht Delta Zuid-Holland
Nederlandse werven maken de beste superjachten ter wereld en leveren een substantiële bijdrage aan de economie in de regio van Rotterdam en de Drechtsteden. Het succes van de sector is daarom van groot belang voor een gezonde en innovatieve regionale maritieme cluster.

Om deze rol te kunnen blijven vervullen is het nodig dat de superjachtsector kan blijven beschikken over genoeg vakkundig opgeleide vakspecialisten. Reden genoeg voor overheid, opleidingsorganisaties en bedrijven om nauw samen te werken bij het aantrekken en opleiden van werknemers. De Vakopleiding Superjacht Cascobouw vloeit voort uit de Roadmap Superyacht Delta Zuid-Holland.

 

 

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry