Share:

Nieuws

Update EXAM 4.0

Samen met de Duurzaamheidsfabriek is het da Vinci College partner in het Europese project EXAM 4.0. Dit project is erop gericht om het beroepsonderwijs structureel optimaal te laten aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de industrie. Daarbij gaat het om zaken als digitalisering, robotisering, 3D-printen en data analyse. Het project is wat traag op gang gekomen, voornamelijk doordat door corona de internationale samenwerking ineens online moest plaatsvinden, maar intussen gebeuren er echt leuke dingen.
 
Zo maken de betrokken scholen, naast da Vinci ook scholen uit Duitsland, Zweden en Spaans Baskenland, samen een robot. De taken zijn verdeeld – net als in de industrie waar componenten vaak in verschillende landen worden gemaakt en elders geassembleerd. Onze studenten hebben onderzoek gedaan naar de verschillende aandrijftechnieken voor de robot. Ook zijn in de Duurzaamheidsfabriek de wielen van de robot geprint met de 3D printer en vervolgens opgestuurd naar Duitsland.
 
Binnen het project kijken we vooral ook hoe ‘Learning Factories’ zoals de Duurzaamheidsfabriek bijdragen aan het aanleren van de future skills die belangrijk zijn binnen Industry 4.0. Over welke competenties en vaardigheden het dan gaat, hebben we het gehad in een workshop op 23 juni, het zogenaamde ‘multiplier event’. We gingen in gesprek met bedrijven, docenten en studenten over de toekomst van banen in de #smartindustry.. Aan de hand van een demonstratie van student Daan Schepers spraken we onder meer over cobots. Welke rol krijgen die in processen (ondersteunend aan de mens of als vervanging)? En wat betekent dat voor het beroepsonderwijs? Welke studenten laat je ermee werken en hoe verbind je het aan échte casuïstiek van bedrijven, zodat het het niveau van ‘proefjes doen’ overstijgt? Een uur was bij lange na niet genoeg, dus dit krijgt zeker een vervolg!

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry