Share:

Nieuws

Update en nieuwsbrief LCAMP-project

Het Europese project: Learner Centered Advanced Manufacturing Platform (LCAMP), waar de Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College partner in zijn, richt zich op grensoverschrijdende samenwerking tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de maakindustrie, met een focus op digitalisering en de energietransitie. De LCAMP-partners kwamen op 17-18 januari voor de tweede keer bijeen sinds het door de EU gefinancierde project in 2022 van start ging.

Samen komen we verder
Deze tweede bijeenkomst vond plaats in Toulouse (Frankrijk) en werd georganiseerd door Mécanic Vallé in samenwerking met Campus des métiers et des kwalificaties d’excellence in het Maison de la Formation Jacqueline Auriol, een regionaal opleidings-/onderzoeks-/innovatie- en technologieoverdrachtscentrum gewijd aan luchtvaart en ruimtevaart. De LCAMP-partners werden daar verwelkomd door de Franse directeur van de Région Académique à la Formation. Professionnelle Initiale et Continue et à l’Apprentissage, de heer Nicolas Madiot, die de partners aanmoedigde om samen te blijven werken aan de ontwikkeling van het eerste ‘Learner Centric Advanced Manufacturing Platform’ voor het beroepsonderwijs. Zoals hij zei: “Alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder.” Na de inspirerende woorden van de heer Madiot begonnen de partners aan hun samenwerkingssessies. Gedurende de twee dagen werden parallelle workshops georganiseerd om de LCAMP-activiteiten vooruit te helpen om het toekomstige platform te bouwen.

Het LCAMP-project
Bedrijven in de maakindustrie maken steeds meer gebruik van innovatieve technologie om hun producten of processen te verbeteren. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt om concurrerend te blijven en om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden (verduurzaming, energietransitie). In de praktijk is dat verre van eenvoudig. De ontwikkelingen gaan snel: hoe blijf je bij? Op welke ontwikkelingen zet je wel in en op welke niet? Hoe voegen ze écht waarde toe voor je bedrijf en, misschien nog wel de belangrijkste: hoe krijg je de mensen mee. Hoe zorg je dat zittende medewerkers, maar ook de nieuwe generatie professionals nieuwe technologie omarmt? Deze problematiek speelt niet alleen in Nederland en raakt ook niet alleen de bedrijven. Het beroepsonderwijs en overheden hebben hier nadrukkelijk ook een rol in. In het door de EU gefinancierde project LCAMP komen deze partijen daarom samen om te werken aan een platform voor samenwerking, kennisuitwisseling en ontwikkeling.

Bekijk de LCAMP- nieuwsbrief
Onlangs verscheen ook de eerste nieuwsbrief van het LCAMP-project. Je kunt de nieuwsbrief (in het Engels) hier lezen en je ook abonneren als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry