Share:

Topsectoren

Energie

Energievoorziening is belangrijk voor de Nederlandse samenleving en moet schoon, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Internationalisering van de energiemarkt en doelstellingen op het gebied van CO2-reductie zijn daarbij belangrijke thema’s. De groeiende vraag naar (duurzame) energie biedt allerlei kansen voor de energiesector. Bijvoorbeeld op het gebied van opwekking en transport van en handel in energie. Nederland heeft een goede uitgangspositie om hiervan te profiteren. Door de gunstige ligging aan zee, de stevige positie van de zeehavens, de aanwezigheid van gas en een gasinfrastructuur kan Nederland uitgroeien tot het energieknooppunt van Europa. 

De Duurzaamheidsfabriek levert een bijdrage aan aan de vergroening van de Nederlandse economie met innovatiegedreven beroepscontexten en met het werken met duurzame technologieen die duurzaam zijn en waarbij sprake is van optimaal en schoon energiegebruik. Hiermee sluit de Duurzaamheidsfabriek aan bij de innovatiethema’s van de Topsector Energie.

> Website Topsector Energie

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry