Share:

Nieuws

Timon Jongkind start als Practor Smart Industries

Als innovatiemanager van de Duurzaamheidsfabriek begeleidt Timon Jongkind innovatieprojecten en koppelt hij deze waar mogelijk aan studenten uit beroepsonderwijs. Onlangs heeft hij zijn inzet voor innovatie in het onderwijs verdiept, door te starten als practor Smart Industries bij het ROC da Vinci College.

Met ingang van studiejaar 2022-2023 start ROC Da Vinci College met twee practoraten. Daarmee sluit het ROC aan bij een landelijke trend in het mbo om innovaties in het werkveld intensiever te verweven met het beroepsonderwijs en zo optimaal te kunnen inspelen op de vraag van het werkveld. In september start het practoraat ‘Krachtige leeromgevingen’, met focus op didactiek in de sector Gezondheidszorg en Welzijn en de verbinding met het werkveld. Het practoraat ‘Smart Industries’ is al gestart en is erop gericht om, door middel van onderzoek,  datagedreven en innovatieve ontwikkelingen uit de technische en IT sector in te bedden in het hybride onderwijs van de sector Techniek en Media.

Met meer focus verder professionaliseren
Timon heeft heel veel zin in deze vervolgstap: “mijn rol blijft op hoofdlijnen hetzelfde: het verder verrijken van kennis van digitalisering en automatisering in de industrie en deze delen binnen het onderwijs en met het bedrijfsleven. Het practoraat gaat vooral helpen om met meer focus de samenwerking tussen docentonderzoekers, studenten en experts uit de regio verder te professionaliseren. Dat doen we door bestaande activiteiten verder uit te breiden en natuurlijk nieuwe kansen en mogelijkheden te benutten.” Timon blijft ook actief voor de Duurzaamheidsfabriek, onder meer als Programmamanager van de TechnoHub Smart Metrology en Manufacturing.

Toekomstgerichte ontwikkeling
Een Practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Binnen het Da Vinci College vormen de practoraten een vooruitgeschoven post om de reeds bestaande hybride leeromgevingen te verdiepen, zodat studenten zich toekomstgericht kunnen ontwikkelen en nu en straks van betekenis zijn in een dynamische arbeidsmarkt. Naast hun schakelfunctie tussen het onderwijs en het werkveld, hebben de practoren de opdracht om onderzoekend leren van docenten en studenten te stimuleren en innovatie in de leeromgevingen te ondersteunen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het practoraat of heb je een mooie (onderzoeks)opdracht, neem dan rechtstreeks contact op met Timon via tjongkind@duurzaamheidsfabriek.nl

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry