Share:

Nieuws

Terugblik TechnoHubDag 25 januari

Op woensdag 25 januari sloten we na twee jaar het programma Technohub Smart Metrology & Manufacturing af met een zeer geslaagde TechnoHubDag. Naast aandacht voor de mooie innovatieprojecten, waarin bedrijven en (mbo-)studenten in verschillende formaties samenwerkten, was er nadrukkelijk veel aandacht voor netwerken. Want, zoals ook spreker Arie Van Andel benadrukte, innovatie is de drijver voor continuïteit, maar het is minstens zo belangrijk om betrokken te zijn bij regionale ontwikkelingen en te investeren in je partnernetwerk.

Breakoutsessies
Tijdens vijf breakout sessies gingen deelnemers actief met elkaar in gesprek over een aantal aan de TechnoHub verbonden thema’s. Er werden kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe verbindingen gelegd. De thema’s van de breakout sessie waren: Predictive Maintenance, Industrial Cyber Security, Optimaliseren van je productieproces met simulatie, Innovatieaanpak Smart Manufacturing en Smart Opleiden.

NexGen
In een aparte zaal startte aan het eind van de TechnoHubDag op 25 januari het side-event NexGen. In een eigentijdse ‘get in the ring’ setting gaven mbo-studenten Smart Technology, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde verrassende project-pitches over de opdrachten die ze in multidisciplinaire teams opdrachten hebben uitgevoerd voor bedrijven in de regio.
Bekijk het artikel voor meer informatie over de projecten en de pitches van de studenten.

Wordt vervolgd!
De TechnoHub stopt, maar de Duurzaamheidsfabriek gaat gewoon verder met leren, werken en innoveren. Veel van de projecten krijgen een vervolg in ander projecten vcan de fabriek, zoals het project Data Value Drechtsteden. En de TechnoHubDag krijgt, wellicht onder een andere naam, zeker ook een vervolg. Dus stay tuned!

Wil je meer lezen over de projecten en showcases van de TechnoHub Smart Metrology & Manufacturing? Bekijk dan hier het TechnoHub Magazine

 

Met veel dank aan alle partners en betrokkenen!
De TechnoHub Smart Metrology & Manufacturing werd een succes door de betrokkenhei en inzet van de TechnoHub-partners: UReasonKROHNE GroupSystems NavigatorDamenValk WeldingFOCUS-ON VoFHBO Drechtsteden en ROC Da Vinci College. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door een aanjaagsubsidie van A+O Metalektro.

Speciale dank gaat ook uit naar de groep studenten van de mbo-opleiding Leidinggevende, die een grote rol hebben gespeeld in de organisatie van het event, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. 

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Practor Smart Industries Timon Jongkind via timonjongkind@davinci.nl

De website van de TechnoHub is ook nog online: https://www.technohub-smartdelta.nl/

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry