Share:

Nieuws

Systems Navigator ontwikkelt met Snijtechniek Brabant algoritme voor ‘Smart Orderpicking’

De samenwerking tussen TechnoHub-partner Systems Navigator en Snijtechniek Brabant kwam min of meer toevallig tot stand. De twee bedrijven ontmoetten elkaar tijdens een rondleiding in de Duurzaamheidsfabriek, waarbij Vincent de Gast, directeur van Systems Navigator, iets vertelde over de mogelijkheden van simulatie en digital twinning. Het innovatieve Snijtechniek Brabant zag meteen mogelijkheden om met behulp van die technologieën hun processen nog verder te optimaliseren. Vincent: “de TechnoHub-subsidie gaf precies de ruggensteun die nodig was om er echt een project van te maken.”

Snijtechniek Brabant is gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige aluminium bouwpakketten voor onder meer de jacht- en scheepsbouw en de industrie. Het bedrijf produceert slim en flexibel en sorteert zijn bouwpakketten volgens opgave van de klant. Vincent: “Het bedrijf heeft een indrukwekkend machinepark, dat vergaand geautomatiseerd is. Op termijn willen ze dat verder uitbreiden en daarbij simulatie inzetten om het ontwerp te optimaliseren en de juiste investeringen te doen. Maar ook nu al zag Snijtechniek Brabant een concrete toepassing, namelijk bij het slimmer sorteren van de bouwpakketten. Bij dit ‘order picken’ gaat het om grote, zware aluminiumplaten op verschillende stacks, verspreid over een groot magazijn. Ze vroegen ons een algoritme te ontwikkelen om dat proces efficiënter te laten verlopen.”

Innovatieve toepassing
Voor Systems Navigator was de vraag vernieuwend, maar niet wezenlijk innovatief, legt Vincent uit: “in andere sectoren is simulatie al meer gemeengoed. We hebben bijvoorbeeld ruime ervaring met het maken van simulaties voor complexe logistieke planningssystemen. Voor ons zat de uitdaging met name in de toepassing van deze technologie in de (maritieme) manufacturing en de koppeling met het “live” proces. Daar willen we graag onze capabilities verder in uitbouwen.” De vraag van Snijtechniek Brabant was eigenlijk tweeledig. Het eerste deel bestond uit het ontwikkelen van een algoritme voor het optimaliseren van de order picking. Het tweede was het maken van een simulatiemodel waarin dat algoritme kon worden getest. “Het testen van een nieuw proces, een nieuwe layout of een nieuwe algoritme in een simulatie omgeving is namelijk veel efficiënter qua tijd en kosten”

Mbo-student als simulatie-engineer
Het bouwen van het simulatiemodel heeft Systems Navigator laten doen door een mbo-student van het Da Vinci College, tijdens zijn afstudeerstage. “We hebben Mozes eerst intern opgeleid, voordat hij met de opdracht aan de slag ging. Hij heeft die vervolgens heel goed en zeer proactief opgepakt. Hij is zich verder gaan verdiepen in de simulatiesoftware, heeft trainingen gevolgd, met mensen gepraat, en het verder grotendeels echt zelf gedaan. Voor ons een nieuwe ervaring, omdat we ons voorheen eigenlijk alleen richtten op hbo en wo-studenten. Maar intussen weten we dus dat het echt prima kan: een mbo’er als simulatie engineer!”

Laagdrempelige R&D
Een andere ‘eye opener’ voor Systems Navigator was dat een project als de TechnoHub deuren kan openen binnen het MKB, die anders vaak gesloten blijven. “Het ontwikkelen van zo’n algoritme en een simulatiemodel kost relatief veel tijd. Het is geen kant-en-klare oplossing. We merken dat voor veel MKB- bedrijven die investering in R&D, nog voordat je een oplossing hebt, een drempel vormt. Dat we het project met Snijtechniek Brabant konden starten met cofinanciering vanuit de TechnoHub, haalde die drempel grotendeels weg.”

Van simulatie naar Digital Twin
Inmiddels is het project al grotendeels afgerond. Het algoritme is klaar en doorgelopen met het simulatiemodel. Snijtechniek Brabant is enthousiast en wil graag een volgende stap maken. Vincent: “In dit project hebben we gekeken naar hoe je meerdere orders op één dag op een logische manier kunt picken. In een volgende stap zou je willen kijken naar meerdere orders, maar dan over een langere tijd. Dan kun je niet alleen het bestaande proces optimaliseren, maar misschien ook het totale proces verbeteren en bijvoorbeeld de hal slimmer inrichten. Dat betekent wel dat je van een algoritme en een simulatiemodel de stap maakt naar een ‘Digital Twin’, die continue en volledig geautomatiseerd data verwerkt uit het échte proces. Dat is natuurlijk extreem waardevol voor het optimaliseren van je processen, maar ook als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. Maar of we dat nog voor elkaar krijgen binnen de TechnoHub…”

Meer weten?
Wil je meer weten over deze ShowCase of over simulatie/digital twinning in het algemeen, neem dan contact op met Vincent de Gast, via vincent.de.gast@systemsnavigator.com

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry