Share:

Nieuws

Studenten testen eerste zelfsturende elektrische pakjesboot

Studenten van diverse economische en technische opleidingen in de regio Drechtsteden lieten op 2 februari de eerste testversie van een innovatieve Pakjesboot ter water. Het zelfsturende elektrische vaartuig, die de binnenstad van Dordrecht kan bevoorraden, is in het Aqualab van Innovation Dock op de campus van RDM Rotterdam. In de Duurzaamheidsfabriek presenteerden zij hun voortgang. Binnen project Pakjesboot, onderdeel van Career Boost, werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid nauw samen aan innovatie in de regio.

Danielle Stolk van Career Boost, facilitator van dit innovatieproject: “In de trajecten die wij opzetten werken studenten niet alleen ín een organisatie, maar ook áán een organisatie. Hierbij starten wij met de vraag van de ondernemer en verbinden wij die met de kwaliteiten van de studenten. Beide hebben op deze manier profijt van de start wat zorgt voor een lange termijn samenwerking.” Een vraag van logistiek dienstverlener Trans-x aan Career Boost, was de start van zo’n samenwerking en het begin van project Pakjesboot. “Hoe kunnen wij, met stadsdistributie over water, bijdragen aan de duurzame doelstellingen van Dordrecht?” Met dit vraagstuk van Trans-x gingen de Career Boost studenten aan de slag. Dit leidde tot het idee voor zelfsturende elektrische vaartuigen die de binnenstad van Dordrecht kunnen bevoorraden: project Pakjesboot.

Daan Wortel, directeur van de Duurzaamheidsfabriek is heel enthousiast over de inhoud én de vorm het project: “Het heeft de innovatieve plannen van Trans-X voor duurzaam en autonoom varen echt in een stroomversnelling gebracht. Dat is precies waar de Duurzaamheidsfabriek voor is bedacht: partijen bij elkaar brengen om samen verder te komen. Een win-win situatie met een positieve energie die ook weer andere ontwikkelingen in gang zet: zo is inmiddels ook het mbo betrokken en inspireert het project ook andere ondernemers.”

De studenten binnen dit project hebben een business case ontwikkeld, met daarin verschillende scenario’s en bijbehorende verdienmodellen. Ze hebben samenwerkingspartners gezocht in de regio en hen meegenomen in hun innovatietraject. Hierbij is ook hulp gevraagd van logistieke Mbo studenten van Da Vinci College.
Daarbij heeft het team een ontwerp van de Pakjesboot gemaakt, inclusief bijbehorende energieneutrale aandrijving. Een nieuwe groep studenten gaat zich, in Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark, de komende periode buigen over autonome vaartechnieken en bijbehorende wet en regelgeving, het laden en lossen van het bootje en een meerjarenraming van het beste scenario. Hierbij wordt nog intensiever ingezet op de samenwerking tussen Mbo en Hbo. Het uiteindelijke doel is het gebruik van de Pakjesboot in de binnenstad van Dordrecht.

Wethouder Maarten Burggraaf (Dordrecht) was aanwezig bij de tewaterlating van het eerste concept: “Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe we als Smart Delta Drechtsteden met overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan slimme oplossingen voor onze regio. Mooi om te zien hoe deze duurzame en vernieuwende oplossing gebruik maakt van de kracht van onze regio: het water.”

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry