Share:

Nieuws

Smart Campus Leerpark

Op dinsdag 8 maart zijn de nieuwe naam en het logo onthuld, waarmee het Leerpark in Dordrecht nu de status heeft van campus: Smart Campus Leerpark, kortweg: SCALE. Voorafgaand aan de officiële presentatie tijdens de kwartaalbijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden, vond er in de Duurzaamheidsfabriek een kick-off plaats met betrokken partners, waaronder de Gemeente Dordrecht, ROC Da Vinci College, HI (Holland Instrumentation), Dordrecht Academy en Kadans Science Partner.

Hotspot voor toegepaste technologische innovatie
SCALE is de allereerste campus die digitale- en fysieke innovatie echt weet te verbinden. Hier werken wereldspelers samen met het mkb, scale-ups en kennisinstellingen aan de producten van nu en morgen. Ambitie, kennis en faciliteiten komen hier samen. De campus bevordert de samenwerking tussen bedrijven in en rond Zuid-Holland Zuid door kennis en faciliteiten te delen, samen nieuwe ideeën te ontwikkelen, initiatieven te starten en andere bedrijven aan te trekken die het ecosysteem verder versterken. Hier worden ideeën ‘opgeschaald’ naar concrete  producten of processen en tegelijkertijd leren mensen deze te gebruiken of toe te passen.

Menselijk kapitaal
Om concreet invulling te geven aan de belangrijke maatschappelijke uitdagingen en transities, is er grote behoefte aan goed opgeleide vakprofessionals. Mensen die niet alleen hun vak verstaan, maar ook beschikken over de juiste vaardigheden en mindset om wendbaar te zijn in een snel veranderende arbeidsmarkt. SCALE ontwikkelt zich daarom niet toevallig op het Leerpark waar, naast twee vmbo-scholen en het ROC da Vinci College (mbo), ook het hoger onderwijs van Smart Delta Drechtsteden zijn thuisbasis heeft. Innovatieve concepten als de Duurzaamheidsfabriek, het Drechtsteden Ondernemerscentrum (DOC) en het ZorgInnovatiecentrum zijn ook onderdeel van de campus.

Unieke positie
SCALE heeft als campus een unieke positie in het Nederlandse landschap, door zijn focus op de toepassing van technologie en zijn nadrukkelijke verbondenheid met het beroepsonderwijs. Naast Da Vinci, de gemeente, Kadans, Hoger Onderwijs Drechtsteden en de bedrijven, investeert ook de Provincie ZuidHolland stevig in de campusontwikkelingen. De gedeputeerde van de provincie Meindert Stolk kreeg tijdens de kick-off op 8 maart als dank geen stevige handdruk, maar een elleboog van een cobot.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry