Share:

Nieuws

Schiedam op bezoek bij de Duurzaamheidsfabriek

Wat kunnen ondernemers en onderwijsinstellingen in Schiedam leren van de Leven Lang Ontwikkelen-aanpak in de Duurzaamheidsfabriek? Hoe ziet de Duurzaamheidsfabriek er eigenlijk uit? Welke bedrijven zijn er gevestigd en waarom? Hoe kunnen we de diverse hotspots in de regio aan elkaar verbinden en hoe kunnen we van elkaar leren? Met die vragen in het achterhoofd kwamen ondernemers, kennisinstellingen, de vastgoedontwikkelaar en de gemeente op [datum] vanuit Schiedam naar het Leerpark in Dordrecht.

Mechatronica Innovatie Campus Schiedam
In SchieDistrict wil de gemeente Schiedam ruimte bieden aan innovatie en ontwikkeling. Op de bedrijventerreinen binnen SchieDistrict zijn bedrijven gevestigd die excelleren in de mechatronica. Met een programma Leven Lang Ontwikkelen brengt de gemeente kennisinstellingen en ondernemers duurzaam bij elkaar om talent naar het gebied te trekken en ook aan het gebied te verbinden. Schiedam heeft de ambitie in dit gebied een Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS) te ontwikkelen.

Interessante match
Bij het bezoek van Schiedam vertelde directeur Daan Wortel over de totstandkoming van de Duurzaamheidsfabriek en de ontwikkeling van het innovatienetwerk van bedrijven en kennisinstellingen. Daarna volgde een rondleiding door het gebouw. Wiek Wijnands, van Kensan, gaf een toelichting over zijn bedrijf en waarom hij is gevestigd in de Duurzaamheidsfabriek. De advisering van Kensan, gericht op het analyseren en optimaliseren van installaties en bedrijven, bleek heel interessant voor de Schiedamse mechatronica bedrijven.

Hatenboer Water, specialist op het gebied van waterbehandelingsinstallaties, was juist op zoek naar kennis op het gebied van ILS (Integrated Logistics Support). In de presentatie van Kensan kwam hun expertise op dit vlak goed naar voren en in het vraaggesprek na afloop bleek dat Kensan precies het ontbrekend stukje kennis op ILS gebied zou kunnen leveren. Binnen één week was er al een vervolg afspraak tussen de beide bedrijven en weer een week later is een officiële samenwerking gestart.

Kennis ‘om de hoek’ beschikbaar
Carel Aeijelts Averink, Director Operations Hatenboer Water: “Dit is een mooi voorbeeld van het voordeel dat een goed netwerk kan opleveren. Wij hadden behoefte aan specifieke kennis en door het bezoek aan de Duurzaamheidfabriek blijkt dat die kennis vrijwel om de hoek beschikbaar is! Een mooie win-win situatie: wij hebben de kennis straks in huis en Kensan heeft er een klant bij!”

Hotspots verbinden
Het bezoek leerde dat het relevant is niet alleen ondernemers en kennisinstellingen in de hotspots aan elkaar te verbinden, maar ook de hotspots zelf. Expertise die in het ene gebied, in de ene hotspot (nog) ontbreekt, blijkt al aanwezig in de andere hotspot. Via de warme contacten tussen deze regionale ecosystemen is het makkelijk bedrijven en adviseurs te vinden en te verbinden. Zo werken we samen aan een sterke economische regio.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry