Share:

Nieuws

Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Op 27 november hebben de regio Drechtsteden-Gorinchem en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk hun Regio Deal bij het Rijk ingediend. Begin 2020 wordt bekend of het gebied kan rekenen op een investering van € 155 mln. De propositie voor een Regio Deal met het Rijk is een gezamenlijke inzet van overheden en vele partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Zij hebben samen gezorgd voor een krachtig samenhangend pakket van projecten, die snel uitgevoerd kunnen worden. De campusontwikkeling van het Leerpark rond de Duurzaamheidsfabriek heeft een prominente plaats in deze Regio Deal.

Campusontwikkeling

Het Leerpark in Dordrecht is het regionaal kennis- en opleidingscentrum met hoogwaardig mbo-onderwijs en innovatieve faciliteiten zoals de Duurzaamheidsfabriek en de Maakfabriek. Het Leerpark wordt de komende jaren verder uitgebouwd als dé plek voor innoveren en leven lang ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer door de toevoeging van Drechtvalley (gezondheidspark met zorgtechnologie) en HBO Academy. Het onderwijs met (technische) mbo- en hbo-opleidingen ontmoet hier bedrijven en zorginstellingen.

Een sterk digitaal netwerk wordt gebouwd voor innovatieve, slimme, toepassingen, waarbij gebruik wordt maakt van het state of the art open glasvezelnetwerk in de regio. Hiermee is het een plek met volop ruimte voor starters, scale-up’s en waar beroepsonderwijs, bedrijfsleven en zorginstellingen elkaar treffen en open innovatie plaatsvindt. Naast het uitbreiden en verstevigen van de campus Leerpark zal dit concept ook breder in de regio Drechtsteden-Gorinchem worden gevestigd.

Bekijk de promotievideo van de Regio Deal

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry