Share:

Nieuws

Provinciale subsidie voor Data Value Drechtsteden

Gedeputeerde Meindert Stolk reikte tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag subsidiecheques uit aan 4 fieldlabs. De Duurzaamheidsfabriek was een van de gelukkigen. De cheque ter waarde van ruim €750.00,- is bedoeld voor het fieldlabprogramma Data Value Drechtsteden.

Data Value Drechtsteden
Met de subsidie kan de Duurzaamheidsfabriek zich verder doorontwikkelen als fieldlab Smart Industry met als doel om het bedrijfsleven nog beter te kunnen faciliteren in de (door)ontwikkeling, opschaling of implementatie van hun innovatieve producten. Het ontvangen bedrag willen we primair inzetten voor de thematische doorontwikkeling op het gebied van Big Data en digitalisering. Dat doen we in het programma Data Value Drechtsteden (DVD) samen met een aantal MKB, waarmee we al langer in het fieldlab samenwerken. Het project bestaat uit vier samenhangende werkpakketten:

  1. Uitbreiding van de testapparatuur binnen de Duurzaamheidsfabriek en het glasvezelnetwerk, gericht op het openstellen van een Data Value Center (data readiness, cyber security, data delen, cloud) voor MKB.
  2. Het versterken van het netwerk, met name gericht op het aantrekken en begeleiden van nieuwe MKB, ook buiten de maakindustrie, om deze ontwikkelingsmogelijkheden te bieden om Big Data en digitalisering een plaats te geven in hun strategie.
  3. Het aanbieden van een gericht training- en opleidingsprogramma voor huidige en toekomstige werknemers. Hierbij zal worden samengewerkt met Hogeschool Rotterdam.
  4. Het uitvoeren van drie projecten om het doorontwikkelingsproject te valideren. Deze validatieprojecten zijn gerelateerd aan de procesindustrie, nieuwe toepassingen in de maritieme sector, en in de AI zelf wat betreft data analytics

Kansen voor West
De cheques die nu zijn uitgereikt maken deel uit van het meerjarig subsidieprogramma Kansen voor West, dat onder andere wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De andere fieldlabs die een subsidie ontvingen zijn Campus@Sea, Fieldlab Identificatie Organische Stoffen en Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE). Vanwege de grote meerwaarde die fieldlabs spelen in de regionale innovatieve ecosystemen ziet de provincie Zuid-Holland het als haar rol om door middel van het programma Kansen voor West deze fieldlabs te ondersteunen. Zo heeft de provincie sinds 2015 al bijna €30 miljoen subsidie verstrekt aan fieldlabs.

Gedeputeerde Meindert Stolk (Economie en innovatie): “We zijn blij dat het Kansen voor West programma ons als provincie in de gelegenheid stelt om wederom een mooie investering in fieldlabs te kunnen doen en om daarmee de transities naar een duurzame, circulaire en digitale economie te versnellen. De subsidies die ik heb uitgereikt worden vooral besteed aan de doorontwikkeling van de fieldlabs. Ik ga zeker een keer langs om te kijken hoe de subsidies worden ingezet.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry