Share:

Projecten

Dare2Cross | Let’s tech care

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, zoals vergrijzing, een veranderende zorgvraag, stijgende kosten en hogere werkdruk voor het zorgpersoneel. Voor een deel zijn die uitdagingen op te lossen met nieuwe technologie. En daaraan werkt Dare2Cross | Let’s tech care, waarbij er ook aandacht is voor het in de praktijk brengen van vernieuwende oplossingen. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen partijen in de zorgketen, bedrijven in de zorgtechnologie en onderwijspartijen. De afsluitende bijeenkomst van Dare2Cross | Let’s tech care is in januari 2022.

> Meer informatie 

Regio Deal Drechtsteden/Gorinchem, Roadmap Zorginnovatie

Dare2Cross is een cross-sectoraal innovatieprogramma dat experts uit verschillende disciplines samenbrengt om met elkaar slimme oplossingen voor innovatievragen te ontwikkelen. Het programma richt zich op vraagstukken waar cross-sectorale samenwerking van waarde is of zelfs nodig is.

Dare2Cross | Let’s tech care valt binnen de roadmap zorginnovatie van de Regio Deal Drechtsteden/Gorinchem die zich focust op activiteiten om te komen tot andere manieren van zorg om zo bij te dragen aan een beter gezondheidsniveau in de regio.

Share:

© Copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry