Share:

Nieuws

Partnerbijeenkomst Green Engine Technology

Tijdens de partnerbijeenkomst van het project Green Engine Technology (PPS GET) op 16 mei werd gesproken over de manier waarop Da Vinci College zijn onderwijs modulariseert, om het vervolgens snel te kunnen vertalen naar gericht cursusaanbod voor bedrijven. Gezamenlijk werd vastgesteld welke nieuwe cursussen daarbij de hoogste prioriteit hebben. Ook waren er demo’s van virtual en augmented reality, met informatie over hoe je deze nieuwe technieken voor je kunt laten werken in de praktijk.

Flexibel invulling geven aan de opleidingsvraag
Modulaire onderwijsontwikkeling is een van de hoofdpijlers van PPS GET. Er is al een stevig aantal onderwerpen verwerkt in modules op niveau 2, 3 en 4. Het modulair opgezette onderwijs maakt de stap naar om/bijscholing makkelijker. De GET-partners benadrukten de behoefte naar scholing onder werknemers in de markt en gaven aan welke onderwerpen prioriteit hebben. Dit heeft geresulteerd in een shortlist van cursusbehoeften. De Duurzaamheidsfabriek gaat samen met Da Vinci College aan de slag om rond deze thema’s compacte en praktische cursussen te organiseren van 2 tot 4 bijeenkomsten. Hierbij wordt gedacht aan trainingstijden tussen 18 – 21 uur ’s avonds, eventueel inclusief een maaltijd.

Shortlist cursusbehoefte (in volgorde van voorkeur)

  • Uitlaatgas-nabehandeling basis & gevorderd
  • Brandstoffen (behandelen van de voordelen/nadelen van de dieselmotor)
  • Bio/groene brandstoffen
  • VMT training algemeen
  • Communicatieve vaardigheden & social skills
  • Diagnose stellen & systeemdenken
  • Training Google/Smart glasses

Als eerste zal dus de cursus uitlaatgas-nabehandeling uitgewerkt worden. De ambitie is om in het najaar van 2024 te starten met deze cursus, die onder meer betrekking zal hebben op (het ontstaan van) emissiecomponenten, EGR- en SCR-technologie, oxidatiekatalysatoren, roetfiltertechnologie en onderhoud van roetfilters.

In de gesprekken kwam ook de behoefte voor niveau 5 monteurs, het Associate Degree, ter sprake. We gaan kijken hoe daar invulling aan gegeven kan worden.

Digitale demo’s
Tijdens de digitale demo’s konden de deelnemers onder meer ervaring opdoen met VR-toepassingen en een verbrandingsmotor in AR met google glasses. De demo’s zijn ontwikkeld in samenwerking met het Scheepvaart en Techniek College binnen PPS Maritiem Techplatform. De bedrijven kregen hiermee een indruk van wat er mogelijk is en het was aanleiding om te spreken over veranderingen in het werkgebied en de organisatie daarvan en hoe je nieuwe technieken voor je kunt laten werken in de praktijk. Binnen het project GET gaan we verder verkennen hoe we praktisch toepasbare tools kunnen ontwikkelen.

Input of vragen?
Heeft u ook input of vragen over (maatwerk) cursussen voor om-, en bijscholing, dan kunt u contact opnemen met Nicolette Visser via npevisser@duurzaamheidsfabriek.nl.

PPS SCALE
Het project Green Engine Technology loopt nog tot augustus 2025. Als publiek private samenwerking (PPS) vormt GET onderdeel van het bredere programma PPS SCALE. In PPS SCALE werken bedrijfsleven, beroepsonderwijs en de regio vanuit de Duurzaamheidsfabriek aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. In het programma zetten we ons samen in voor verduurzaming, innovatie en de ontwikkeling van talent.

 

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry