Share:

Nieuws

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid zorgen voor versnelling energietransitie in de regio Drechtsteden

In de Drechtsteden hebben we de ambitie én de kaarten in handen om snel grote stappen te maken in de energietransitie. Er is al een Regionale Energie Strategie en we hebben een actief bedrijfsleven, dat werkt aan innovaties op het gebied van onder meer waterstof en energieopslag. Een belangrijke vertragende factor is echter het gebrek aan voldoende (en goed opgeleide) vakmensen. Daarom speelt ook het (beroeps)onderwijs een belangrijke rol. Tijdens een bijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek op 22 februari zetten een groot aantal partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven hun handtekening onder een plan om bestaande initiatieven en samenwerkingen op dit gebied te verbinden en op te schalen om zo de uitvoering van de energiestrategie in de regio te versnellen en te versterken.

Opleiden voor nu en morgen
De bijeenkomst, die geïnitieerd was door de Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College, ging onder meer om vernieuwende onderwijsconcepten. Henrik Stevens, voorzitter van het college van  bestuur van het Da Vinci College, trapte af met een pleidooi voor de intensivering en opschaling van de bestaande publiek-private (PPS) samenwerkingen in de regio: “Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal voor hoogwaardig beroepsonderwijs dat structureel aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Er zijn in de regio al verschillende succesvolle voorbeelden van PPS’en waarin de combinatie van leren, werken en innoveren centraal staat.” Het gaat om samenwerkingen rond hernieuwbare energiebronnen, duurzame elektriciteit en energiegebruik, maar ook om digitalisering, want waar dingen slimmer kunnen, heb je minder mensen nodig en kun je dus ook versnellen.

Naast initiatieven als de Beroepentuin en projecten als Green Engine Technology en Data Value Drechtsteden, is de Duurzaamheidsfabriek zelf ook een voorbeeld van een succesvolle PPS. Directeur Daan Wortel: “Die combinatie van leren, werken en innoveren is cruciaal, vooral ook omdat de (technologische) ontwikkelingen in de energietransitie zo snel gaan. Het bedrijfsleven en de overheid weten als geen ander wat er speelt en waar het naartoe gaat. Het onderwijs heeft het vermogen om mensen mee te nemen in die ontwikkelingen. Samen zijn we in staat om voldoende vakkrachten op te leiden voor de beroepen van nu, maar ook die van morgen.”

Sociale innovatie
Een belangrijk onderdeel van het plan dat nu vorm krijgt, is het versterken en deelbaar maken van de bewezen concepten, zodat andere PPS’en – ook buiten de regio – niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast kent het plan ook een sociale component, waarbij het streven is om mensen die nu niet werken een kans te geven om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan in de energietransitie. Speciaal daarvoor zijn met alle bedrijven die een rol spelen in de uitvoering van de energie zogenaamde ‘instaptaken’ in kaart gebracht. Vervolgens zijn daar kort opleidingen voor ontwikkeld, zodat iedereen in principe binnen tien weken aan het werk kan, met certificaat en baangarantie. Daarmee versnellen we niet alleen de energietransitie, maar verhogen we ook de arbeidsparticipatie en daarmee de welvaart in de wijken.

Verantwoordelijk wethouder Tanja de Jonge: “We staan in de regio voor een zeer grote opgave als het gaat om de energietransitie. Het gebrek aan vakmensen is daarbij een serieuze uitdaging, maar deze samenwerking gaat ons helpen om de slag te maken die we moeten maken waar het gaat om innovatie en human capital.  Sterker nog: ik zie voor me dat de Duurzaamheidsfabriek samen met het onderwijs en het bedrijfsleven een innovatie heeft gerealiseerd die er écht toe doet, die ons als regio op de kaart zet en die ons echt gaat helpen die energietransitie snel te maken.”

Groeifonds
De kracht van de regio zit ‘m, in de woorden van Joey Reedijk, programmamanager Energietransitie Drechtsteden, in de korte lijntjes, de aanwezige energie en de uitvoeringskracht. Daarnaast sluiten de regionale plannen ook perfect aan op de speerpunten van de provincie. Maar voor de uitvoering is ook geld nodig. Daarom heeft het consortium onder de vlag van de Smart Campus Leerpark (SCALE) een voorstel in ontwikkeling voor het groeifondsprogramma van Katapult, de netwerkorganisatie van PPS’en, dat binnenkort wordt ingediend. Voor de zomer wordt duidelijk of het voorstel wordt gehonoreerd. Dit zou een significante financiële impuls betekenen voor de regio, die graag koploper wil blijven in de energietransitie.

Meer informatie of meedoen? Neem contact op met Daan Wortel!

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry