Share:

Nieuws

Nieuwe projecten voor de DZHF in vervolgprogramma SMITZH

Op 4 november is fase 3 van het succesvolle innovatieprogramma SMITZH (Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland) van start gegaan. SMITZH stimuleert innovatie bij de maakindustrie op het gebied van digitalisering, automatisering en robotisering door kennis en financiering te bieden voor projecten die zij uitvoeren met de fieldlabs in Zuid-Holland, waaronder de Duurzaamheidsfabriek. In fase 3 is de Duurzaamheidsfabriek betrokken met twee innovatieprojecten: digital twin en virtual engineering, en er is een verbinding naar het propgramma-onderdeel Mensen aan de Slag.

Fase 2 afgerond

In fase 2 van SMITZH heeft de DZHF twee skills pilots gedaan samen met SAM|XL en Robohouse. Pilot 1 was met SAM|XL waarbij de deelnemers van Fokker, QLayers en Airborne bereidden zichzelf in drie dagen tijd voor op het werken met industriële robots in de nieuwe cursus ‘Industrial robots for Engineers’. Zij konden hun robotvaardigheden verbeteren door hands-on aan de slag te gaan met de robots in de grote hal van het fieldlab SAM | XL. Ook maakten zij kennis met het programmeren met RobotStudio, de softwareomgeving van ABB.

Op 25 september vond er in het kader van SMITZH-2 in de Duurzaamheidsfabriek de Smart Manufacturing workshop ‘Optimaliseer je productieproces’ plaats. Beslissers uit verschillende bedrijven op het gebied van techniek, productie, R&D of innovatie maakten in de workshop kennis met het netwerk van Smart Manufacturing Fieldlabs en gingen aan de slag met hun eigen concrete innovatieopdracht. De workshop werd begeleid door innovatiefacilitators Marco Stehouwer en August Eckhardt

Fase 3:

SMITZH fase 3 heeft een omvang van in totaal 12 miljoen euro en bestaat inmiddels uit een consortium van elf partners. Binnen fase 3 gaat de DZHF samen met bedrijven en partners uit de regio van start met twee projecten op het gebied van digital twin en virtual engineering in de scheepsbouw. Een ontwerp van een schip vindt plaats middels 2D tekeningen, de bouw ook. En opleidingen voor het bouwen van het schip of het later gebruiken staan los van dat ontwerp omdat het niet realtime en in het juist format gedeeld kan worden. Een digital twin (ofwel digitale versie) van het ontwerp van een schip maar ook van het productieproces van een schip (materiaal stromen, processtappen, planning personeel etc.) kan daar verandering in brengen. Het aanbod dat de Duurzaamheidsfabriek wil ontwikkelen is om bedrijven te helpen om het potentieel van digital twinning en virtual engineering in te zetten voor de uitdagingen in de maritieme sector: verregaande verandering van het productieproces en het opleiden van personeel voor het bouwen en werken op het schip.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry