Share:

Nieuws

MKB-katalysatorfonds steunt fieldlab waterstof voor de maritieme sector

De Ruyter Dieseltechniek en Koedood Marine Group hebben de handen ineengeslagen om het eerste maritieme ‘zero emission’ fieldlab te verwezenlijken: het HEAT.Lab (Hydrogen & Energy Applied Technologies). Hiervoor ontvangen ze een bijdrage van €40.000,- uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het fieldlab zal zich primair richten op waterstoftechnologie, met de ambitie om de eerste maritiem gekeurde waterstofcel te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de (door)ontwikkeling en het testen van andere duurzame technieken. “We combineren onze kennis en ervaring in nieuwe schone technologieën en werken nauw samen met onder meer Universiteit Twente, het Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek. Op deze manier dragen we bij aan de toekomst en het innovatieve karakter van de maritieme sector.”

Varen op waterstof
Waterstof is in opkomst. Deze brandstof van de toekomst vervult een sleutelrol in de energietransitie, waarbij rigoureuze veranderingen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, terwijl de energievraag in de economie toeneemt. Om over 10 jaar zo’n 30% minder broeikasgassen uit te stoten, moeten emissieloze technieken zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de markt. De Ruyter en Koedood, beide als fabrikant van scheepsmotoren diepgeworteld in de Drechtsteden, dragen vanuit hun industrie al het nodige bij aan de verduurzaming van de maritieme sector. Cor de Ruiter (directeur De Ruyter Dieseltechniek): “We zien duidelijk dat er een groeiende vraag is naar elektrisch varen en varen op waterstof. Met het oog op de steeds strengere uitstoot-eisen willen we onze klanten kunnen bedienen met zero-emissie voorstuwingstechnologie. Het HEAT.Lab gaat daarbij zorgen voor de nodige versnelling.”

Duurzame ontwikkelingen testen in de praktijk
In de ontwikkeling van duurzame technologieën zijn nog de nodige onzekerheden. Om toch het benodigde tempo te kunnen behouden, vinden de innovatieve partners het van groot belang om de ontwikkelingen direct te kunnen toetsen aan de werkelijkheid. Daarvoor is het fieldlab bedoeld. Sander Roosjen (R&D manager Koedood Marine Group): “De innovatieve waterstofoplossingen die straks voortkomen uit het HEAT.Lab, zijn direct inzetbaar op bestaande (hybride) schepen. Er bestaan nu al waterstof-applicaties aan boord van schepen – vooral kleine schepen zoals rondvaartboten etc. Dit zijn dan aangepaste waterstofsystemen voor trucks en bussen. Wij willen waterstofsystemen leveren die echt ontwikkeld zijn voor de binnenvaart. Dit betekent dat de bestaande concepten voor bussen etc. moeten worden herbeschouwd, gemariniseerd en minimaal met een vermogensfactor 10 worden opgeschaald. Daarmee willen we de “zero emission” technologie voor de maritieme sector een sterk fundament geven in de regio Drechtsteden.”

Verbinding met de regio
Het field lab zal een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle en krachtige marktintroductie van de waterstof generatorset van de toekomst en daarmee aan een substantiële emissiereductie. De Koedood Marine Group i.s.m. De Ruyter vormt daarbij een ijzersterk duo, omdat een groot gedeelte van Nederlandse binnenvaartmarkt al door één of beide bedrijven bediend wordt en de doelgroep dus binnen handbereik is. Het onderzoek en de ontwikkeling vanuit het fieldlab zorgen bovendien voor economische stimulatie, onder meer in de vorm van extra werkgelegenheid, en dragen bij aan de kennis en educatie van de regio.

Op de foto: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen vlnr Marc Meijer (Da Vinci College), Sander Roosjen (Koedood) en Prof. Sascha Kersten (Universiteit Twente).

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry