metrolijnenconcept

Share:

Nieuws

Slim opleiden: de metrolijnen-aanpak

Bedrijven in de maakindustrie staan voor grote uitdagingen door een structureel krappe arbeidsmarkt. Het is moeilijk om nieuwe professionals aan je bedrijf te binden en tegelijk vragen procesoptimalisatie en digitalisering om een hoge mate van wendbaarheid ook voor zittende medewerkers. Een grote uitdaging daarbij is het op het juiste moment ontwikkelen van de juiste kennis en skills. Maar waar begin je als (MKB-)bedrijf in het woud van technologische mogelijkheden en skills programma’s?

Kennis en vaardigheden

Met het idee om meer overzicht aan te brengen in het aanbod, hebben we binnen het Technohub-programma een start gemaakt met het aanbieden van workshops op een aantal inhoudelijke lijnen. Daarbij hebben we aansluiting gezocht bij het metrolijnenconcept van Smart Makers Academy (Haarlem). De workshops betroffen zowel om technische skills, bijvoorbeeld op het gebied van data analysis en condition based monitoring, als transfersale vaardigheden (soft skills) zoals effectief samenwerken en projectmanagement. Ze waren gericht op een breed publiek en bedoeld als vorm van kennisdeling, niet echt als opleiding. Ze werden dus ook niet afgerond met een certificaat of diploma.

Metrolijnenconcept landelijk uitgerold

De programmering op basis van inhoudelijke ‘metrolijnen’ wordt binnen Smart Industry intussen landelijk geadopteerd. Ook in de Duurzaamheidsfabriek zullen we, in vervolg op de workshops en trainingen uit de TechnoHub gaan opleiden via een metrolijn-aanpak. In eerste instantie gaan we aan de slag met twee thema’s: Cyber Security en Smart Maintenance. Via de Duurzaamheidsfabriek ontstaat op deze manier een aanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt expertise uit een landelijk netwerk van partners, in combinatie met maatwerk aanbod voor de regionale bedrijven met hun eigen specifieke uitdagingen en ontwikkelvragen. De ervaringen die we hebben opgedaan in het TechnoHub-programma vormen daarvoor een vruchtbare basis.

Iedereen kiest zijn eigen route (Metrolijnenconcept)

Voor mkb-ondernemers in de maakindustrie vormt het model een laagdrempelige manier om vorm te geven aan een lerende organisatie. Voor ieder individu, of voor een groep medewerkers, kun je een eigen route samen stellen vanuit het aanbod aan metrolijnen of je kiest uit één van de voorgeprogrammeerde routes. Elke Metrolijn start met een onboarding en eindigt met een certificaat van deelname.

Het concept in meer detail

Iedere metrolijn is een logische verzameling van nanomodules (de ‘metrostations’) die samen een geheel vormen. Deze zijn meestal gericht op een bepaalde transitie of onderwerp en voor een specifieke doelgroep. De nanomodules zijn laagdrempelige en kleine onderwijseenheden (meestal 2 tot 6 uur) om bepaalde skills te ontwikkelen. Zo’n nanomodule kan bestaan uit een activiteit, opdracht, (online) bijeenkomst of e-learning. Er bestaan geen afhankelijkheden tussen de nanomodules. De ene module is dus niet voorwaardelijk om een andere te kunnen volgen. Wel kunnen bepaalde (basis)skills nodig zijn om een module te volgen. Ook zijn er van te voren uitgestippelde ‘ontwikkelpaden’: combinaties van nanomodules, opleidingen en cursussen van 1 of meerdere skillsniveaus gericht op persoonlijke of professionele ontwikkeling.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry