Makeathon

Share:

Nieuws

Makathon-project met Kensan BV leidt tot onderwijsvernieuwing

In september 2023 startten meer dan 100 studenten van het Da Vinci College en Dordrecht Academy aan real life opdrachten uit het bedrijfsleven. Kensan BV, dat gevestigd is in de Duurzaamheidsfabriek, was nauw betrokken bij een van de projecten, waarin een pompinstallatie smart werd gemaakt. De innovatieve technologie die in het project werd toegepast, krijgt in het nieuwe schooljaar ook een plek in het lesprogramma van maar liefst vier verschillende mbo-opleidingen!

Samenwerking tussen onderwijs en innovatief bedrijfsleven

Makathons zijn projecten waarin studenten gedurende 20 weken in multidisciplinaire teams aan de slag gaan om te komen tot slimme ideeën en concrete voorstellen voor innovaties. Het gaat om échte uitdagingen uit de praktijk. De studenten leren in de projecten niet alleen vakinhoudelijke skills, maar worden ook voorbereid op de beroepspraktijk. Zo krijgen ze te maken met vergaderingen, budgetten, planningen en verwachtingsmanagement richting opdrachtgevers. Binnen de context van de Duurzaamheidsfabriek, hebben de studenten ook toegang tot de hoogwaardige expertise van de bedrijven uit het ecosyteem, zoals Kensan BV.

Opdrachtgever Peter van der Linden: “De uitdaging voor de studenten was om ervoor te zorgen dat in een pompinstallatie met twee pompen de druk in de leidingsystemen altijd op het juiste niveau bleef. Met hulp van Kensan BV, dat gespecialiseerd is in Industial Analytics voor de maak- en procesindustrie, hebben ze het systeem uitgerust met sensoren, waaronder een trillingsmeter, en een IoT gateway en een dashboard toegepast, zodat het systeem op afstand kon worden gemonitord. Vierdejaars studenten Mike (Elektrotechniek) en Twan (Smart Technology) maakten de installatie smart, zodat het apparaat veilig op afstand te monitoren en aan te sturen is. Studentes Applied Data Science & Artificial Intelligence Sofia en Yonthida van Hogeschool Rotterdam breidden het project uit met machine learning.”

Wellicht een nog mooier resultaat van het project is dat vier verschillende opleidingen van het Da Vinci College (Technicus engineering, Software Development, Technische bedrijfskunde en Applicatieontwikkeling) hebben aangegeven het traject met hulp van Kensan verder te willen brengen vanuit het Practoraat Smart Industries en het te willen opnemen in het lesprogramma. Daartoe zijn inmiddels de vibration sensor en de IoT-gateway aangeschaft. Het is een duidelijk bewijs dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in dergelijke projecten niet alleen ‘leuk’ is voor studenten, maar ook bijdraagt aan het versneld laten landen van nieuwe technologie in het beroepsonderwijs. Het is zeer waardevol dat bedrijven als Kensan zich hiervoor inzetten.

Heb je ook een mooie opdracht voor studenten? In september start er een nieuwe Makathon? Je kunt hierover contactopnemen met Timon Jongkind via timonjongkind@duurzaamheidsfabriek.nl

Meer weten over Kensan en de mogelijkheden van Industrial Analytics? Kijk op www.kensan.nl en/of lees het artikel van Smart Industry op https://smartindustry.nl/kennisbank/smart-maintenance-met-machine-learning

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry