Share:

Nieuws

Looptijd MKB-katalysatorfonds verlengd

Bedrijven die op zoek zijn naar financiering voor het verder brengen van hun innovatie in de maakindustrie kunnen ook in 2019 een beroep doen op het MKB-katalysatorfonds. De subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds wordt in ieder geval voor 2019 gecontinueerd. 

Het fonds stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de concretisering van innovatieve ideeën in de eerste fases van productinnovatie. Sinds de start in 2016 zijn 19 innovaties in de Drechtsteden gefinancierd. Officieel liep de regeling van het MKB-katalysatorfonds op 31 december af.  Er is nu besloten de huidige regeling te verlengen en het resterende subsidiebudget van het fonds (ruim € 66.000) in te zetten voor nieuwe aanvragen. Daarnaast wordt door de Drechtstedengemeenten gekeken of dit budget voor 2019 nog verder verruimd kan worden.

De komende maanden wordt gewerkt aan een voorstel voor een meerjarig vervolg vanaf 2020 met nieuwe fondsfinanciering.  “Innovatie is de drijvende kracht achter onze maakindustrie,” zegt regionaal portefeuillehouder Kennis, Innovatie en Economische profilering, Maarten Burggraaf. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge bedrijven (start-ups en scale-ups) als gevestigd MKB een belangrijk knelpunt om de stap naar nieuwe product en procesinnovatie te maken. Het MKB katalysatorfonds heeft in de afgelopen 3 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat je als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers op weg kan helpen om tot nieuwe vermarktbare producten te komen. Uiteindelijk past dit instrument in onze brede aanpak om deze bedrijven ook hier te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid in onze regio.”

Meer informatie

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt cofinanciering, ontsluit relevante netwerken en biedt faciliteiten aan. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme) maakindustrie kunnen een beroep doen op dit fonds. Voor meer informatie kijk op: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry