Share:

Nieuws

Internationale projecten

De DZHF is via het ROC Da Vinci College (mede-eigenaar van de fabriek) betrokken in twee interessante internationale projecten, die mede tot stand zijn gekomen met geld uit Europa. Het ene project betreft een ontwikkel- en demonstratieproject op het gebied van de energietransitie met 6 technische scholen uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Spanje. Het andere is een project rond Advanced Manufacturing, onder de naam EXAM 4.0 (Excellent Advanced Manufacturing 4.0). Het doel van dit project is om een platform (Centre of Vocational Excellence) te creëren voor excellent beroepsonderwijs dat zich zal richten op de introductie van nieuwe technologieën in industrie en onderwijs.

Edutrans

De energietransitie staat hoog op de agenda van ieder land binnen de EU. Het urgentiebesef is echter bij de bevolking en bedrijven wisselend aanwezig. Het idee achter Edutrans is om, door op scholen aandacht te besteden aan dit item, de maatschappelijke betrokkenheid en het urgentiegevoel aan te wakkeren. Da Vinci College heeft als penvoerder een Europese subsidie aangevraagd voor dit project.

Ieder participerend land heeft zijn eigen specialisatie als het gaat om energietransitie (bv. Duitsland zonne-energie, Denemarken windenergie, Spanje warmte- en luchtpompentechnologie). Die specialisaties worden binnen het project gedeeld. Daarvoor worden in elk land door de scholen in samenwerking technische trainingsmodellen ontwikkeld en gebouwd door studenten voor studenten. Hierbij worden ook bedrijven uitgenodigd om te participeren in de ontwikkeling en om hun eigen personeel te laten bijscholen. Vanuit de Duurzaamheidsfabriek sluit AD Engineering hierop aan en beschikken we met het Huis van de Energietransitie en het Warmtepompcentrum Zuid-Holland over interessante faciliteiten. Het project is innovatief door de gevolgde methodiek en de mogelijkheid om nieuwe technologieën in te zetten bij het bedenken van de modellen.

EXAM 4.0

Het project EXAM 4.0 bestaat uit een netwerk van 11 scholen voor beroepsonderwijs op mbo, hbo en universitair niveau in Spanje (Baskenland), Nederland, Duitsland, Kroatië en Zweden. Ook zijn er drie bedrijven als partner bij betrokken (een daarvan is de in de Duurzaamheidsfabriek gevestigde startup 10XL) en 16 nationale, regionale en internationale stakeholders. In elk partnerland zijn ook associated partners gevraagd om het belang van het project te onderschrijven. Werkgevers Drechtsteden heeft hiervoor commitment gegeven.

Binnen EXAM 4.0 wordt onderzoek gedaan naar toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot benodigde vaardigheden van medewerkers. Innovatieve leermethodieken, professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden, ondernemerschapsvaardigheden, bij- en omscholing zijn eveneens onderdeel van het project. Het Da Vinci College speelt in het project een leidende rol in het uittesten en valideren van de omstandigheden waaraan een centrum voor beroepsonderwijs en innovatie moet voldoen, het mede formuleren van de fysieke omstandigheden die daarvoor nodig zijn, het definiëren van de sleutelvaardigheden (inclusief transversale) en de wijze waarop het hybride leerproces in een dergelijke omgeving kan worden vormgegeven. De Duurzaamheidsfabriek en alle activiteiten die daar met partners en bedrijven plaatsvinden wordt gezien als een belangrijk referentieproject.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry