Share:

Nieuws

Inpirerende bijeenkomst Nederlandstalige CoVE’s

Afgelopen maandag, 27 juni, troffen vertegenwoordigers van een aantal van de Nederlandstalige Centers of Vocational Excellence elkaar in de Duurzaamheidsfabriek. Het idee was om een vervolg te geven aan de inspirerende gesprekken van de Katapultdag van 14 april. We zoomden dit keer verder in op een aantal thema’s die bij alle CoVEs spelen, zoals het betrekken van stakeholders de financiële duurzaamheid van dit soort projecten, oftewel: hoe verder na de subsidieperiode.

Centres of Vocational Excellence (CoVEs)
CoVEs brengen een breed scala van lokale, regionale en nationale partners uit verschillende landen bij elkaar om, met subsidie van de Europese Commissie via het Erasmus+ Programma, samen ‘skills ecosystemen’ te ontwikkelen die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals aan sociale inclusie. Ze delen een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren (bijvoorbeeld groene en circulaire technologieën, e-mobility of gezondheidszorg) en een innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bijvoorbeeld artificiële intelligentie, klimaatverandering of de integratie van migranten).

Op deze kaart vind je een overzicht van alle lopende CoVE-projecten in Europa: https://netwerk.wijzijnkatapult.nl/map/connect/

Kansen en spanningen
De samenwerking binnen de CoVE’s biedt mooie kansen om te leren, grenzen te verleggen en impact te maken op Europese schaal. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee; door cultuurverschillen, verschillen in regelgeving, de fysieke afstand en soms ook de grote administratieve druk door de vaak strakke verantwoordingseisen. Heel fijn dus om met gelijkgestemden – en even in je eigen taal – ervaringen en tips uit te wisselen. Bovendien bleek er meer raakvlak tussen de projecten te zitten dan je van te voren soms zou denken, bijvoorbeeld op thema’s als vergroening of duurzaamheid. Het PoVE Water en European Platform for Urban Greening hebben bijvoorbeeld al de handen ineengeslagen voor een aanvraag rond toegepast onderzoek.

Boudewijn Grievink, projectmanager internationalisering van Wij zijn Katapult: ‘Overal in Nederland én Europa zijn scholen, bedrijven en overheden bezig om met behulp van de Erasmus Centers of Vocational Excellence hun samenwerking rond innovatie en onderwijs verder vorm te geven. Bijeenkomsten als deze bij de Duurzaamheidsfabriek zijn super waardevol, omdat de projectleiders van elkaar kunnen leren, gezamenlijk oplossingen voor gedeelde vraagstukken kunnen vinden, maar ook hun licht kunnen opsteken bij meer ervaren publiek private samenwerkingsprojecten zoals de Duurzaamheidsfabriek. Het is hier erg mooi om te zien hoe de Duurzaamheidsfabriek al haar stakeholders bij elkaar brengt en in staat stelt samen te werken aan de kennis van morgen.’

Meer weten?
Wil je meer weten over de CoVE’s waarin de Duurzaamheidsfabriek deelneemt, neem dan contact op met Daan Wortel, via dwortel@duurzaamheidsfabriek.nl

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry