Share:

Nieuws

Netwerkborrel 28-6: Smart Technology Skills

Ongeveer eens per maand organiseert de Duurzaamheidsfabriek op donderdagmiddag van 16.00 -17.30 uur een netwerkborrel. We vragen iedere keer een gastspreker om ons mee te nemen in zijn of haar innovatieve project of ontwikkeling. Op 28 juni inspireerde onderwijsstrateeg en –ontwikkelaar Wouter van Diggelen de aanwezigen met zijn presentatie over Smart Technology Skills: Hoe brengen we de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en Smart Technology naar het onderwijs en het bedrijfsleven?

In zijn presentatie verkende Wouter samen met de aanwezigen hoe het onderwijs zal veranderen door de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en Smart Technology. Hij verwees daarbij naar een aantal initiatieven van het Da Vinci College en HBO Drechtsteden. Beide instellingen ontwikkelen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, opleidingsprogramma’s in de Techniek en ICT. Deze samenwerking maakt het mogelijk om gericht in te kunnen spelen op de opleidingsbehoefte van het regionale bedrijfsleven. Als voorbeeld nam hij daarbij de mbo-opleiding Smart Technology die start in september, en de hbo-opleidingen ICT én meet- en regeltechniek.

Vernieuwend aan deze programma’s is onder meer dat de ‘soft skills’, zoals het voeren van klantgesprekken, effectief vergaderen en samenwerken, en oplossingsgerichtheid vrijwel net zoveel aandacht krijgen als de technische aspecten.

De volgende netwerkborrel vindt plaats op donderdag 27 september (die daarna op donderdag 1 en donderdag 29 november). Het thema is nog niet bekend. Wilt u de uitnodigingen voor de netwerkborrels ontvangen? Meld u zich dan hier aan.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry