Share:

Nieuws

HVC doneert waterbehandelingsinstallatie

Deze week landde in de Duurzaamheidsfabriek een waterbehandelingsinstallatie van energie- en afvalbedrijf HVC. HVC – al vanaf de start een belangrijke, zeer betrokken partner – heeft de installatie zelf niet meer nodig, maar hij is nog van grote waarde voor het onderwijs. Hij is primair bedoeld voor de opleidingen in de procestechniek, maar docent Hamid Kerkouri ziet interessante mogelijkheden voor cross-overs met andere opleidingen; zowel technische als economische.

Productie van gedemineraliseerd water
Met de waterzuiveringsinstallatie kan van ‘gewoon’ water gedemineraliseerd water gemaakt worden. Dit zogenaamde ‘demi-water’ wordt bijvoorbeeld gebruik in koelsystemen, accu’s en pompen, maar ook om dingen mee te reinigen. Het idee is dat de studenten de installatie zo installeren dat er echt mee geproduceerd kan worden. Hamid: “We gebruiken in de fabriek zelf  demi-water, maar ik denk dat we zo veel kunnen gaan produceren, dat we het via een leverancier ook op de markt kunnen gaan zetten. Daarmee wordt het een interessant cross-over project met de economische opleidingen.” Bij de installatie van het systeem en straks ook bij de productie zullen daarnaast ook studenten worden betrokken van studenten werktuigbouw, mechatronica en smart technology. “De studenten zijn van verschillende opleidingen en werken op verschillende dagen aan de installatie. De verschillende ploegen werken samen via een logboek, waarin ze steeds de werkoverdracht doen. Dat maakt het hele project ook heel interessant waar het gaat om zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden.” De ambitie is om de installatie aan het eind van dit studiejaar werkend en verplaatsbaar te maken.

Omgekeerde osmose
De installatie werkt op basis van ‘omgekeerde osmose’ waarbij het water hoge druk door membramen geperst wordt, en zo de mineralen afscheidt van het water. Dit maakt de installatie een interessant leerobject voor procesoperators. Tijdens het proces moeten verschillende variabelen gemonitord en gecontroleerd worden, zoals flow, niveau, druk en uiteindelijk de ph-waarde.

Bedrijven als onmisbare partners
De Duurzaamheidsfabriek dankt zijn succes op het gebied van innovatief beroepsonderwijs in grote mate aan bedrijven zoals HVC, die meedenken en ook concreet bijdragen aan een contextrijke, ‘state-of-the-art’ leeromgeving voor studenten. We zijn ze daarvoor zeer erkentelijk.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry