Share:

Nieuws

Herziening landelijke kwalificatiestructuur Metaalopleidingen

Op 30 november vond in de Duurzaamheidsfabriek het najaarscongres “Toekomstgerichte metaal en metalektro mbo-opleidingen” plaats van de FME. Het hoofdthema van de dag was de herziening van de landelijke kwalificatiestructuur Metaalopleidingen. Onderwijs, (semi-)overheid en bedrijfsleven waren ruim vertegenwoordigd op dit drukbezochte event.

De mbo-opleidingsstructuur van de metaal en metalektro wordt anders. Vanaf 1 augustus 2023 zullen de ruim 30 kwalificaties die het mbo binnen dit domein nu heeft, opgaan in 3 hoofdrichtingen. De drie kwalificatiedossiers zijn Productietechniek, Mechatronica en Engineering. Deze vernieuwde kwalificatiestructuur biedt scholen, studenten en bedrijven meer ruimte om onderwijs te bieden of volgen dat aansluit bij de behoeften van de student en de (veranderende) arbeidsmarkt. Tijdens het najaarscongres van FME, dat mede werd georganiseerd door MBO Raad, FME, SBB, Metaalunie en Holland High Tech, werd uitgebreid gesproken over de impact en implementatie van de vernieuwde opleidingsstructuur. Ook was er uitgebreid de ruimte om te netwerken.

Bekijk hieronder de aftermovie:

Aanleiding en achtergrond
Het aantal beroepen, opleidingen en kwalificatiedossiers in de sectoren van metaal & metalektro is nu nog omvangrijk. Zo’n 160 beroepen en 52 opleidingen. Deze hoeveelheid is het hoogst van alle technische sectoren. Hierdoor ontstaat er veel versnippering en dit leidt tot problemen in de uitvoerbaarheid, flexibiliteit en aantrekkelijkheid van deze opleidingen in het mbo. In de afgelopen jaren is de instroom in de metaal en metalektro met 15% gedaald. Daarnaast dienen opleidingen sneller aan te sluiten bij de maatschappelijke transities waar de maakindustrie nu en in de toekomst voor staan. Dat betekent dat de kwalificatiedossiers inhoudelijk ook een update nodig hebben. Voor de studenten betekent deze herziening meer kansen en breder perspectieven voor uitdagende functies in de maakindustrie.

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om een diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met onder meer de keuzedelen en mbo-certificaten, vormen de kwalificatiestructuur. Het ontwikkelen of actualiseren van een kwalificatiedossier is een uitgekiend proces: van informatie verzamelen en een concept bouwen, tot onafhankelijk toetsen en formeel vaststellen. Terwijl SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) verantwoordelijk is voor de totale kwalificatiestructuur, komt het initiatief voor zo’n herziening altijd vanuit het bedrijfsleven: voor welke beroepen moet er een opleiding of herziening komen? wat zijn de werkzaamheden? om hoeveel vakmensen gaat het? enzovoorts. Uiteindelijk stelt de minister van OCW het kwalificatiedossier vast met publicatie in de Staatscourant. Dat is in dit traject gebeurd in oktober 2022.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry