Share:

Nieuws

Gemeenteraad op Leerpark geïnformeerd over campusontwikkeling

Op uitnodiging van wethouder Peter Heijkoop, bracht een grote groep Dordtse raadsleden op dinsdag 12 februari een bezoek aan het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek. Zij werden geïnformeerd over de concrete ontwikkelingen en plannen rond het Leerpark en maakten ze kennis met een aantal innovatieve startups die heel bewust voor het Leerpark als vestigingsplaats hebben gekozen. Tot slot was er ook een eerste ontmoeting met de belegger en landelijk exploitant van kenniscentra, waarmee de gemeente een intentieovereenkomst heeft gesloten om te komen tot de bouw van een start-up en productiefaciliteit (Maakfabriek) tegenover de Duurzaamheidsfabriek.

In februari vorig jaar gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de plannen om het Leerpark verder door te ontwikkelingen tot campus voor leren, werken en innoveren én voor wonen en ontspannen. Die ambitie staat niet op zichzelf, maar is verbonden aan de plannen voor de Spoorzone en het gemeentelijke programma ‘Ondernemende Stad’ dat gericht is op het creëren van 4000 extra banen. Ook sluit de campusontwikkeling aan op de toenemende vraag van het regionale bedrijfsleven naar gekwalifiiceerd personeel en mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen. Daarnaast moet de campus ook bijdragen aan de versterking van het beroepsonderwijs in de regio, zoals het hybride leerconcept van het ROC Da Vinci College en de verbinding daarvan met het hbo

In de afgelopen maanden zijn er flinke stappen gemaakt in de campusontwikkeling. Zo vordert de nieuwbouw van woningen, Valkhorst fase 2, snel en is de gemeente in gesprek met een marktpartij over de realisatie van een ‘Maakfabriek’ en een entree-gebouw naast de Duurzaamheidsfabriek. In de tussentijd zijn er tegenover de Duurzaamheidsfabriek twee Maakhallen geplaatst en in gebruik genomen door de jonge, veelbelovende bedrijven Edorado, 10XL en Embarcazione Barone, die ook een aantrekkingskracht hebben op studenten en jonge professionals.

Wethouder Heijkoop wilde de raadsleden graag ter plaatse informeren over de ontwikkelingen. “Er zijn ontwikkelingen in de fysieke ruimte, maar vooral als je achter de voordeuren kijkt, sta je versteld van wat er allemaal al gebeurt op het gebied van innovatie, vooruitstrevende samenwerking, ontmoetingen en kennisdeling. De dynamiek van dit ‘ecosysteem voor innovatie en levenslang ontwikkelen’ moet je ervaren. En als dit gebied straks verder vorm krijgt, met de Maakfabriek, woningen en meer ondernemerschap, dan kan het niet anders dan dat hier een bruisend nieuw stadsdeel ontstaat. Heel veel dingen komen samen op het Leerpark.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry