Share:

Nieuws

Excellentieprogramma Zorgtechnologie afgerond

Wat krijg je als je studenten uit de zorg en de techniek laat samenwerken? Een boeiende botsing van culturen. Dat zeker! Maar ook verrassend goede oplossingsrichtingen, die voldoen aan de behoeften van de eindgebruiker, technisch kloppen en haalbaar zijn. Dat bleek uit de eindpresentatie van het Excellentieproject Zorgtechnologie op donderdag 18 februari. In dit programma werkten studenten van de opleidingen Smart Technology en Mechatronica de afgelopen maanden samen met studenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Verzorgende IG en Verpleegkundige. Zij combineerden hun kennis om concrete oplossingen te bedenken voor een ASVZ, een zorginstelling in de regio Drechtsteden die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Tijdens de afronding van het Excellentieproject Zorgtechnologie presenteerden de studenten hun oplossingen voor de twee vraagstukken waarmee de afdeling Eureka van ASVZ, die zich bezig houdt met zorgtechnologie en innovatie, ze had uitgedaagd: Hoe maak je slim gebruik van technologie om de mogelijkheden van rolstoel-gebonden cliënten om naar buiten te gaan te vergroten? Hoe kun je cliënten die makkelijk verdwalen, bijvoorbeeld door beperkt gezichtsvermogen of geheugenverlies, helpen zich vrij en veilig te bewegen door vaak grote zorginstellingen? De oplossingen van de studenten waren door de beperkte tijd (10 weken) technisch niet tot in detail uitgewerkt, maar vooral verrassend vanwege hun brede scope. De samenwerking tussen de verschillende disciplines leidde tot een zeer doordachte en complete resultaten. Voor de studenten droeg het programma ook bij aan de ontwikkeling van hun zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden, zoals analytisch denken, in teamverband problemen oplossen en het inzetten van creatieve en sociale vaardigheden.

Tijdens de online eindpresentatie was, naast de opdrachtgevers van ASVZ en de projectbegeleiding vanuit de Duurzaamheidsfabriek en het da Vinci College, ook de innovatiemanager van het Albert Schweitzer ziekenhuis aanwezig. Hij gaf de studenten en overige deelnemers aan de sessie een interessant perspectief op innovatie in de zorg. Met de toenemende zorgvraag in de komende decennia, de bijbehorende toename van de kosten en de toenemende tekorten aan zorgpersoneel, wordt de vraag om zorgtechnologie – waarbij het zeker ook gaat over preventie – steeds groter. Daarmee veranderen ook de beroepen in de zorg. In dat kader werkt het ASz ook samen met Da vinci College en andere partners aan zorginnovatie binnen het kader van de Regiodeal Drechtsteden.

Het Excellentieproject Zorgtechnologie is nu afgerond. De opbrengsten van het project worden echter meegenomen in een andere trajecten, zoals de AD-trajecten met Hogeschool Rotterdam en het fieldlab voor zorginnovatie dat in het kader van de Regiodeal Drechtsteden wordt ontwikkeld.

Het Excellentieprogramma Zorgtechnologie is mede mogelijk gemaakt met de aanjaaggelden van MBOe.

Website MBOe

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry