Share:

Nieuws

EXAM 4.0

De technologische ontwikkelingen in de (maak)industrie gaan heel snel. Het is voor het onderwijs bijna ondoenlijk om daarbij aangehaakt te blijven. Da Vinci wil daarin, met zijn hybride leeromgevingen, wel vooroplopen. Zodat studenten met relevante, actuele kennis en vaardigheden van school gaan. Om die reden neemt Da Vinci ook deel aan het Europese project EXAM 4.0. In het kader van dat project hebben de innovatiecollega’s samen met onder meer de dienst Onderwijs en de sector T&M de afgelopen twee weken inspirerende gesprekken gevoerd met verschillende bedrijven over de toekomst van hun sector.

Een prachtige kans, noemt Innovatiemanager Daan Wortel het EXAM 4.0 project. “We krijgen geld en dus tijd om ons echt te verdiepen in waar het naartoe gaat met de maakindustrie, wat dat betekent voor het toekomstige werkveld van onze studenten en dus ook voor ons onderwijs. Daarbij zijn die gesprekken heel inspirerend en geven ze ons ook de kans om die bedrijven meer te betrekken met waar wij mee bezig zijn. En het zijn niet de minste bedrijven. We hebben onder meer gesproken met UReason, Krohne, 10XL, Kensan, Valk Welding, Innovation Quarter en Holland Instrumentation.”

Het feit dat we ons als Da Vinci en Duurzaamheidsfabriek opnieuw in Europees verband als innovatieve instelling voor beroepsonderwijs op de kaart kunnen zetten, is natuurlijk ook niet verkeerd. Het leidt tot super interessante contacten en opent deuren voor projecten, uitwisselingen en subsidiemogelijkheden die ons de ruimte geven om te onderzoeken en experimenteren. Partners zijn onder meer TKNIKA uit Baskenland, onderwijsinstellingen uit Duitsland en Zweden en de belangenorganisatie AFM Cluster voor de Advanced Manufacturing in Spanje. Vanuit ons netwerk zijn ook 10XL en Werkgevers Drechtsteden partner in het project.

De bedoeling van EXAM 4.0 is uiteindelijk om, ook weer met een bijdrage uit Europa, een ‘Centre of Vocational Excellence’ op te zetten. Welke vorm zo’n centrum moet krijgen (fysiek? Online platform?) en welke partners er idealiter in vertegenwoordigd moeten zijn, moet onder meer blijken uit de gesprekken die met de bedrijven gevoerd zijn.

Daan Wortel is trekker van EXAM 4.0 vanuit Da Vinci en de Duurzaamheidsfabriek. Wil je meer weten of ook een rol spelen in EXAM 4.0, neem dan even contact op met Daan via dwortel@davinci.nl.

 

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry