Share:

Nieuws

Energie(k) Onderwijs ontwikkelt grensoverschrijdende leermodules Energietransitie

Het Da Vinci College is een van de partners in het Vlaams-Nederlandse project Energie(k) Onderwijs. Begin april vond in Brussel een partnerbijeenkomst plaats van het project, dat zich richt zich op het opleiden van meer vakbekwaam personeel om de energietransitie te laten slagen. Tijdens de bijeenkomst werd de roadmap gepresenteerd en luidden de partners een nieuwe fase in het project in: die van het vaststellen van de leermodules naar het daadwerkelijk ontwikkelen van de leermodules.

Gap-analyse

Een belangrijke eerste stap in het project was een gap-analyse, waarin de mogelijke ‘gap’ werd onderzocht tussen de (toekomstige) vraag naar competenties en het huidige aanbod van opleidingen. Het beter afstemmen van onderwijs- en opleidingsaanbod op de behoefte vanuit diverse sectoren in Zuid-Nederland en Vlaanderen stond in deze gap-analyse centraal. Het onderzoek bestond uit het bestuderen van bestaande gap-analyses en het voeren van gesprekken met belanghebbenden in zowel Zuid-Nederland en Vlaanderen, waaronder ondernemingen, de betrokken sectoren, relevante kenniscentra en overheidsinstanties. Daarnaast hebben de projectpartners in kaart gebracht welke opleidingen en leermiddelen er momenteel regionaal al beschikbaar zijn. Zo is er uiteindelijk een compleet beeld ontstaan van wat er nodig is aan nieuwe onderwijs-, omscholings- en bijscholingsmodules op verschillende kwalificatieniveaus.

Gedragen roadmap

Aan de hand van de inzichten uit de gap-analyse is er een roadmap ontwikkeld die de richting voor de te ontwikkelen modules, leermiddelen en competenties aangeeft. Deze roadmap benut de kracht van grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, onderwijs en bedrijfsleven; en tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Modules met bouwstenen

De Vlaamse en Nederlandse projectpartners komen regelmatig samen. Inmiddels is er een stevige basis gelegd voor samenwerking en zijn er al enkele belangrijke stappen gezet. De laatste bijeenkomst in Brussel stond geheel in het teken van de overgang van het vaststellen van de leermodules naar het daadwerkelijk ontwikkelen van de leermodules. De meeste modules ontwikkelen de Vlaamse en Nederlandse partners vanuit verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk. Dat blijkt nog best een uitdaging. Om de ontwikkeling van de onderwijsmodules makkelijker te maken, is daarom besloten om de modules op te bouwen uit kleinere eenheden: de bouwstenen. Dit maakt het voor de onderwijsinstellingen een stuk eenvoudiger om individuele trajecten voor studenten of leerlingen uit te stippelen. Als testfase wordt voor zowel het secundair/middelbaar als hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland één enkele module opgestart. De resultaten van deze test zal worden gepresenteerd tijdens de volgende partnerbijeenkomst op 11 juni 2024.

Over Enerie(k) Onderwijs

Energie(k) Onderwijs is een grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg VI programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer weten?

Als je meer wil weten over Enerie(k) Onderwijs of over de modules/bouwstenen die in het project worden ontwikkeld, neem dan contact op met Michel Pipping via mpipping@duurzaamheidsfabriek.nl

Actieve rol voor AD-studenten

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry