Mbo-certificaten

Share:

Nieuws

Eerste Mbo-certificaten voor Eneco-monteurs in maatwerktraject ‘Basisvaardigheden elektrotechnische installaties’

Voor de energietransitie hebben bedrijven als Eneco grote behoefte aan elektrotechnisch installatiemonteurs. Die behoefte vullen kunnen zij deels invullen met zij-instromers. Het MBO-keuzedeel ‘Basisvaardigheden elektrotechnische installaties’ biedt deze medewerkers snel de juiste skills om zelfstandig en veilig eenvoudige werkzaamheden uit te voeren. Voor Eneco ontwikkelden we hiervoor een maatwerk-traject. Op 15 april ontvingen de eerste 12 deelnemers hun certificaat.

Standaard werkwijzen en eigen inzicht

Eneco heeft het keuzedeel aangeboden aan zijn werknemers. In het MBO-keuzedeel ‘Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3’ (Code K0665) leerden zij niet alleen te werken volgens standaard werkwijzen, maar ontwikkelden zij vooral ook het technisch inzicht om routinematige problemen zelfstandig op te lossen. Het keuzedeel combineert daartoe eenvoudige theoretische kennis met praktische vaardigheden.

Leonie Dekker, Learning Specialist bij Eneco: “Met deze opleiding hebben wij samen met de Duurzaamheidfabriek een goede basis gelegd voor werknemer én werkgever om naast een veiligere werkomgeving ook kennisverbreding en een grotere inzetbaarheid te realiseren. Door de snelle veranderingen in technieken, kan je niet stil blijven zitten. Als Eneco zetten dat ook echt in op een verdere toekomstgerichte kennisverbreding. Dit houdt in dat de opleiding jaarlijks wordt gereviewd en we daar waar nodig nieuwe onderwerpen als aanvulling in de opleiding verwerken. Wij vinden het vanuit Eneco belangrijk om dit soort ontwikkeling te faciliteren, maar de bereidheid om deel te nemen en de motivatie daarvoor komt echt vanuit de medewerker zelf. Dat is heel waardevol voor ons!

Theorie, praktijk en examen in 8 weken

De deelnemers volgden het keuzedeel in de Maakhallen tegenover de Duurzaamheidsfabriek, waar ze zes weken lang een volledige dag per week een combinatie volgden van theorie- en praktijklessen, die werden verzorgd door de Beroepentuin en het ROC Da Vinci College. Aansluitend werd de training afgerond met een proeve van bekwaamheid, waarbij zowel een examinator van Eneco als een examinator van Da Vinci aanwezig was. Speciaal voor Eneco werd voorafgaand aan de proeve van bekwaamheid nog een theorietoets ontwikkeld en aan het traject toegevoegd.

Waardevol certificaat

Het keuzedeel ‘Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3’  is een zelfstandig certificeerbaar onderdeel van de bredere MBO-opleiding. Het certificaat dat de deelnemers ontvangen, wordt door het ROC Da Vinci College ingeschreven in het DUO-register. Het is daarmee een officieel en waardevol MBO-certificaat. Mocht de deelnemer later nog de volledige MBO-opleiding willen doen, dan krijgt hij voor dit onderdeel dan ook vrijstelling.

Meer weten?

Wil je meer weten over het keuzedeel of over de andere standaard en maatwerktrajecten voor jezelf of je medewerkers? Neem contact op met Nicolette Visser via npevisser@duurzaamheidsfabriek.nl.

Actieve rol voor AD-studenten

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry