Share:

Duurzaamheidsfabriek

Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek is het eerste gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een uiterst vernieuwende manier inricht. Met financiering van de drie partners bedrijfsleven, onderwijs en overheid en met ondersteuning van Europa en de provincie Zuid Holland is de fabriek gerealiseerd. De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op het profiel van de regionale economie en de arbeidsmarkt, de maritieme maaksector en de duurzame energietransitie. Deze inspirerende leer- en werkomgeving leidt tot interessante kruisbestuivingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en onderwijs. Het gebouw is een ontwerp van architect Thomas Rau. Sinds 2016 heeft de Duurzaamheidsfabriek officieel de status Fieldlab Smart Industry.

Share:

Visie

Ontwikkelen van mensen  in duurzame technologie met focus op leven lang leren

> lees meer

Profiel

Duurzame technologie met als focus de maritieme maaksector en energiesector

> lees meer

Doelstellingen

Doelstellingen Duurzaamheidsfabriek afgeleid van visie

> lees meer

Organisatie

Informatie over de organisatiestructuur van de Duurzaamheidsfabriek

> lees meer

Het gebouw

Ontworpen door Thomas Rau, leerobject, duurzaam en icoonproject

> lees meer

Partners

De Duurzaamheidsfabriek heeft een nauwe samenwerking met al haar partners

> lees meer

Downloads

Download logo, brochures, HR fotomateriaal, et cetera

> lees meer

© Copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry