Share:

Duurzaamheid

4D-gevel

Een gedeelte van de gevel van de Duurzaamheidsfabriek is een unieke 4D-gevel. Deze roterende gevel, van het Sliedrechtse bedrijf Cablean Group, kan zowel zonne-energie opwekken, CO2 reduceren, regenwater afvangen en bufferen, hittestress tegengaan door warmte te reflecteren, reclame maken, als nog veel meer. De 4D-gevel bestaat uit roterende panelen die afhankelijk van de (weers)omstandigheden van functie veranderen.

Directeur Cablean Group, Peter van Dommele
“Met deze gevelsystemen kun je elk oppervlak rendabel maken door energie op te wekken, lucht te zuiveren, regenwater af te vangen en te bufferen, hittestress tegen te gaan, licht of zelfs voedsel te produceren en reclame te maken. Speciale applicaties kunnen op maat worden gemaakt. Op deze manier kun je gevels, daken en zelfs voetbalvelden 24 uur per dag, zeven dagen per week rendabel maken. Er is in Nederland ongeveer 2,6 miljard vierkante meter bebouwd oppervlak dat je op deze manier van waarde kunt voorzien. In de Duurzaamheidsfabriek gaan we samen met industrie, kennisinstellingen en onderwijs meerdere toepassingen ontwikkelen.”

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry