Share:

Nieuws

Drukbezochte bijeenkomst Samen Slim over robotisering in de maritieme maakindustrie

Toonaangevende maritieme maakbedrijven in de regio, zoals Scheepswerf Slob en Machinefabriek De Waal produceren hoogwaardig maatwerk, dat vaak handmatig worden gesneden en gelast. Dat vraagt om specialistische kennis en ervaring. En die wordt steeds schaarser. Samen met Valk Welding, leverancier van lasrobots, de Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College, werkten de bedrijven de afgelopen drie jaar aan in het project TIMA aan innovaties die het mogelijk maken om de kostbare expertise te behouden en het werk deels te automatiseren. De resultaten van dit succesvolle project presenteerden zij op 10 februari tijdens ‘Samen Slim’ aan een geboeid publiek.

Sneller, beter, duurzamer

Om de internationale concurrentiepositie te verbeteren, moet de Nederlandse maritieme maakindustrie schepen en scheepsonderdelen sneller, beter en duurzamer produceren. De technologische innovaties binnen TIMA dragen daaraan bij, met een verhoogde productiviteit, een verkorte doorlooptijd en een minimale fysieke begeleiding bij het productieproces. De robotisering heeft ertoe geleid dat vakkennis binnen het bedrijf digitaal geborgd wordt en de productiviteit verhoogd, waardoor minder werk hoeft te worden uitbesteed.

Johan Verlaan, directeur Machinefabriek De Waal: “Wij lopen voorop bij het produceren van manoeuvreersystemen aan boord van schepen. TIMA heeft ons geholpen om verder te kunnen innoveren. We hebben hele grote stappen gemaakt, zeker op het gebied van engineering en programmering. We kunnen de roeren nu lassen direct vanaf de tekenkamer.”

Innoveren met de werkvloer

De ontwikkeling van de innovaties is binnen TIMA hand in hand gegaan met het leren toepassen ervan in de productieprocessen. Dit ‘innoveren met de werkvloer’ heeft ertoe geleid dat veel latent aanwezige knowhow bij de maritieme bedrijven inmiddels digitaal is opgeslagen in databases. Door de directe koppeling met het onderwijs zijn de innovaties bovendien geborgd in de techniekopleidingen en in cursussen in het kader van leven lang ontwikkelen.

Thijs Wegman, projectmanager innovatie bij Scheepswerf Slob: “Naast de winst in kwaliteit en doorlooptijd, zien we dat de medewerkers die met de robot bezig zijn, het ontzettend interessant vinden. Ze leveren echt een bijdrage aan de stand van de techniek in de industrie.”

Fieldlab Smart Industry

Als Fieldlab Smart Industry bood de Duurzaamheidsfabriek voor een open innovatieomgeving voor TIMA, ook zorgde de Duurzaamheidsfabriek voor het penvoerderschap van de Europese EFRO-subsidie die voor het project beschikbaar was. De afsluiting van TIMA vormt ook de doorstart naar verschillende nieuwe innovatieprojecten, onder meer op het gebied van virtual engineering en digital twin.

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van TIMA.

Bekijk de TIMA-film.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry