Share:

Nieuws

Doe mee met Zon op Land

In de Drechtsteden is al veel gesproken over gebieden waar eventueel ruimte is voor het grootschalig opwekken van duurzame zonne-energie op land. Vanaf januari 2022 kan iedereen – inwoners, ondernemers en organisaties – zijn of haar voorstel of idee inbrengen.

In de zomer van 2021 hebben de 7 gemeenten in de Drechtsteden, de 2 waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat zon op land nodig is om voldoende energie op te wekken om te kunnen voldoen aan de ambitie. En dat de gemeenten zon op land zorgvuldig willen inpassen in het landschap. Daarom gelden er criteria voor zon op land. Zo moet het landschap altijd worden versterkt in plaats van verstoord. Bijvoorbeeld dat er meer groen voor terugkomt. Hiermee willen de Drechtsteden naar een duurzaam energiesysteem toewerken.

In de RES 1.0 gaat het om twee typen gebieden voor zon op land:

  • Uitwerkingsgebieden: de noordzijde van Kijfhoek/ aan de westzijde van de A16/ een strook langs de Betuwelijn/ een gebied langs de A15
  • Restruimten: onbebouwde terreinen langs snelwegen (geluidswallen en -schermen), bij verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en bedrijventerreinen, voormalige vuilstortplaatsen en ruimte boven parkeerplaatsen. We hebben het hier niet over zon op daken.

Heeft u een concreet voorstel of plan voor een zonneproject op een locatie in de Drechtsteden? Of is uw idee al wat verder uitgedacht maar nog niet compleet? Alles is welkom! Voorstellen en ideeën kunnen het hele jaar worden ingebracht op het ‘Denk mee!’-platform.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry