Share:

Nieuws

Dare2Cross: Let’s Tech Care

Hoe zorgen we samen voor meer innovatie in de zorg- en welzijnssector? Dat was de centrale vraag tijdens de Dare2Cross-bijeenkomst op maandag 11 oktober in de Duurzaamheidsfabriek. Dare2Cross – Let’s Tech Care is een cross-sectorale aanpak voor nieuwe oplossingen en verrassende samenwerkingen. Met ongeveer 30 deelnemers uit de regio hebben we mogelijke cases en vraagstellingen behandeld, waar (cross-sectorale) samenwerking van waarde is of zelfs nodig is. Onder professionele leiding van facilitator Ramon Vullings hebben we ontdekt waar kansen liggen om samen te werken. Dat zorgde al voor mooie verbindingen en inspirerende contacten. Op basis van de input van deze eerste bijeenkomst, werken we de komende tijd vijf vraagstellingen verder uit tot concrete cases. Op 1 februari volgt een tweede, grotere bijeenkomst. Dan brengen we vraag en aanbod rondom de actuele vraagstukken bij elkaar. Voor deze bijeenkomst worden experts van binnen én buiten de zorg en welzijn sector uitgenodigd.

Neem voor meer informatie contact op met innovatie manager Timon Jongkind.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry