Share:

Nieuws

Contextrijk leren voor havo-4 leerlingen

Op 21, 22 en 23 december komen de havo-4 leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum bijeen voor de jaarlijkse projectdagen. Dit jaar worden deze dagen door Career Boost georganiseerd in de Duurzaamheidsfabriek. Tijdens de Dalton-projectdagen nemen ruim 100 havo-4 leerlingen deel aan challenges verbonden aan de innovatietrajecten van Career Boost.

De challenges van Career Boost hebben betrekking op reële, actuele vraagstukken die spelen in de regio.  Op dag 2 gaan de leerlingen langs bij de werkveld partners waarna ze in de middag al gaan werken aan hun ideeën voor oplossingen. Op de vrijdagochtend worden de oplossingen gepresenteerd aan een panel van experts, werkveldpartners en docenten waarna de week feestelijk wordt afgesloten. Voorbeelden van de challenges zijn:

  • Door de komst van de ZES-zone en groei van autoluwe gebieden zal de binnenstad van Dordrecht minder noodzaak hebben tot autowegen. Dit biedt ruimte voor meer groen, meer vermaak en een andere inrichting. Hoe zou de binnenstad van Dordrecht er in 2030 kunnen uitzien? 
  • In de Dordtse wijk Sterrenburg zijn diverse partijen betrokken bij de uitvoering van het preventieakkoord. Hierin staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door het terugdringen van roken, alcoholgebruik overgewicht en mentale problemen. Voor 2023 is het plan om hiervoor activiteiten te gaan aanbieden aan jongeren in de wijk. Wat zouden jongeren hierin zelf willen, waar zouden ze naar toe willen? En hoe gaan we die activiteiten onder de aandacht kunnen brengen van jongeren zodat ze ook weten wat het aanbod is en hoe gaaf dat is?
  • In het Huis van Nu staat vernieuwing voorop. Hier worden nieuwe technologieën rondom duurzaamheid en domotica bijeengebracht om leerlingen en studenten uit te dagen na te denken over complexe woningbouwvraagstukken die spelen rondom duurzaamheid, natuurinclusief- en circulair bouwen en domotica.

Het Stedelijk Dalton Lyceum Dalton ziet de challenges dit als een kennismakingsmoment voor leerlingen, die daarna vanuit hun profielwerkstukken bij willen dragen aan dezelfde of vergelijkbare trajecten.  De komende jaren willen Dalton en Career Boost vanuit deze start samen verder werken aan de ontwikkeling van contextrijke leerervaringen voor vo-leerlingen in de regio.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry