Share:

Nieuws

Collaborative Learning Factory getest in EXAM 4.0

In het Erasmus+ project EXAM 4.0 werkt het Da Vinci College samen met onderwijspartners uit Spanje, Duitsland en Zweden. Wat de partners verbindt, is dat ze alle vier beschikken over een zogenaamde ‘Collaborative Learning Factory’ (CLF), zoals de Duurzaamheidsfabriek. Binnen het project is onder meer onderzocht hoe deze innovatieve leeromgevingen slim internationaal kunnen samenwerken, zoals bedrijven dat (beogen te) doen binnen Industry 4.0. De pilot heeft inmiddels de eerste tastbare resultaten opgeleverd.

Collaborative Learning Factory
Een CLF is een fysieke en digitale omgeving waarin onderwijs en bedrijfsleven kunnen samenwerken aan de nieuwste innovaties in meerdere werkplaatsen (zgn. laboratories) waarin de moderne Industry 4.0 technieken worden toegepast, zoals IOT, 3D printen, AR/VR, virtual desktops, digital twin, etc. De Duurzaamheidsfabriek is een voorbeeld van zo’n CLF en ook de andere projectpartners hebben een CLF, elk met een eigen inhoudelijke invulling en wijze van regionale samenwerking.

Internationaal ontwikkelde rijdende robot
Een van de doelstellingen van het EXAM 4.0-project is om internationale samenwerking tussen deze CLF’s te testen. Hiertoe is aan de hand van een voorbeeldproduct, een rijdende robot, het gehele proces van ontwerp, productie en assemblage gezamenlijk doorlopen. Namens het Da Vinci College zijn studenten Middenkader Engineering betrokken bij deze pilot. Zij hebben onderzoek gedaan naar diverse mogelijke aandrijftechnieken van de robot. Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt en heeft de productie in de Duurzaamheidsfabriek met behulp van 3D printers plaatsgevonden. Ook in Zweden en Spanje zijn onderdelen van de robot ontwikkeld en geproduceerd. De diverse onderdelen zijn door de Duitse partner – DHBW in Heidenheim – geassembleerd en daar is de robot ook getest.

21st century skills en vakkennis
De internationale samenwerking was voor de deelnemende studenten en docenten een heel leerzame ervaring. Er waren interessante technologische uitdagingen in het ontwerp van de robot, maar ook de afstemming met de buitenlandse partners leidde tot mooie inzichten. Wat goed was om te merken, is dat de partners onder de indruk waren van de 21st century skills van onze studenten; de manier waarop zij onderzoek deden, zelf tot oplossingsrichtingen kwamen en regie pakten op het proces. Mooi dat we onze ervaringen daarmee konden delen. Omgekeerd konden wij bij de andere partners op een aantal specifieke thema’s nieuwe kennis opdoen.

EXAM 4.0
De technologische ontwikkelingen in de (maak)industrie gaan heel snel. Om de banen van nu en morgen te kunnen invullen, is het belangrijk dat het beroepsonderwijs mee gaat in die ontwikkelingen. Het Europese project EXAM 4.0 is erop gericht om de dialoog aan te gaan tussen onderwijs en werkveld om een gedeeld beeld te krijgen van waar het naartoe gaat met de maakindustrie en wat dat betekent voor de toekomstige (vraag naar) skills en competenties. Naast onderzoek wordt er met de vijf instellingen voor beroepsonderwijs gewerkt aan een soort ‘blauwdruk’ voor een ideale omgeving voor het beroepsonderwijs in opkomende technologieën. Een onderdeel van die omgeving is een online platform waarop kennis kan worden gedeeld, maar ook bijvoorbeeld (afstudeer)opdrachten, stages en projecten. EXAM 4.0 is een van de vijf ‘Platforms of VET Excellence’ die in 2019 subsidie hebben ontvangen uit het Erasmus+ programma. Het project loopt tot eind 2021.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry