Share:

CIV & Toptechniek

PPS Verbrandingsmotoren

ROC Da Vinci, de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) en de gemeente Dordrecht hebben het initiatief genomen om een publiek-private samenwerking voor de Verbrandingsmotorenbranche op te zetten in de regio Drechtsteden-Gorinchem. Met deze samenwerking leiden bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra jongeren op voor de verbrandingsmotorenbranche. De werkgelegenheid in deze sector is van groot belang voor de regio. De verbrandingsmotorenbranche is verwant aan sectoren als de maritieme sector en de installatiebranche. De verwachting is dat de regio de komende vijf jaar jaarlijks ongeveer 80 leerlingen op mbo-niveau moet opleiden om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry