Share:

CIV & Toptechniek

CIV Maritiem

De STC-Group, het Da Vinci College/Duurzaamheidsfabriek, de gemeente en het bedrijfsleven hebben zich eensgezind gecommitteerd aan het CIV: Met Maritieme Techniek naar de Top! Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water/Maritieme Techniek is het centrum voor intensieve samenwerking van het bedrijfsleven met de kennis- en opleidingsinstellingen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden om de innovatiekracht van het thema Maritieme Techniek te vergroten en de toestroom van hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers te bevorderen.

> lees meer over het Maritiem TechPlatform

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry