Share:

Nieuws

Business Developers Innovatie Roadmaps in Duurzaamheidsfabriek

De Drechtsteden, de Economic Development Board en InnovationQuarter ontwikkelen Innovatie Roadmaps. Dat wil zeggen dat op vijf thema’s kennis wordt gebundeld met bedrijven en onderwijsinstellingen, om te zorgen dat in de Drechtsteden meer innovatieve toepassingen worden ontwikkeld. Ieder thema heeft zijn eigen business developer. Hoewel zij vooral veel op pad zijn, is de Duurzaamheidsfabriek hun uitvalsbasis.

Innovatiekracht vergroten
Bedrijven in onze regio zijn goed in innovatie. Er is nog winst te behalen door bedrijven meer aan elkaar te verbinden, en aan kennisinstellingen. Daarom investeert de regio Drechtsteden in business developers om deze samenwerking verder op gang te helpen. Hun inzet is erop gericht om de innovatiekracht van de regio te vergoten om beter het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Innovatie Roadmaps
Dankzij de ‘regiodeal’ zijn er vijf business developers aan de slag gegaan met ‘innovatie roadmaps’ voor zorg innovatie, smart manufacturing, delta technologie, schoon varen en digital mainport. Max Remerie is de business developer voor de Digital Mainport Drechtsteden. Max: “Gebruikmakend van het ijzersterke glasvezel netwerk in de regio willen we meer innovatie in de regio om de economie aan te jagen en om maatschappelijke impact te hebben. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de inzet van slimme sensoren om de luchtkwaliteit in de regio te meten en te verbeteren. Dit initiatief van de gemeente met onder meer het Albert Schweitzer ziekenhuis, VitrumNet en Gecon, wordt ondersteund door twee innovatie roadmaps: zorg innovatie en digital mainport.”

“Ook wordt, om de economie aan te jagen, in de Duurzaamheidsfabriek een 5G Fieldlab gebouwd, zodat bedrijven en studenten kunnen experimenteren met de nieuwste technologie. De innovatie roadmaps smart manufacturing en digital mainport voegen hiermee een digitale component toe aan het bestaande ecosysteem rondom de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark.”

Meer weten over de Innovatie Roadmaps? In contact komen met de business developers? Check: https://economicdevelopmentboard.nl/edb-project/innovatie-roadmaps/.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry